Bakalářské práce

Vyberte rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1999 1995 1994 0

Rok: 2008

Analýza mezinárodního mobilního roamingu a Evropské regulace mezinárodního roamingu
Bc. Vojtěch Bartoš
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Analýza pivovarského průmyslu v České Republice
Bc. Jakub Mikolášek

Bankruptcy triggering asset value for a listed company
Bc. Jakub Rojček
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Budúci vývoj trhu s jadrovým palivom
Bc. Jaroslav Mihok

České přímé investice do zahraničí a jejich podpora ze strany státu
Bc. Ondřej Vejdovec

Chaotické správanie v ekonomických modeloch
Bc. Pavol Stanek

Cukerné politiky Evropské Unie v kontextu mezinárodního obchodu s cukrem.
Bc. Terezie Lokajíčková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.

Daň z příjmu fyzických osob a míra nezaměstnanosti – empirická analýza
Bc. Jan Šolc

Determinanty českého realitního trhu
Bc. Ondřej Vodňanský
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Dopad pravidiel nízkej kapitalizácie na kapitálovú štruktúru firiem v Českej republike
Bc. Martin Mendroš
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Ekonomie kriminality: racionální pachatel
Bc. Milan Šilar
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Evropský trh služeb a jeho význam pro ČR
Bc. Ivo Jánský

Fiskální federalismus: decentralizace, zdanění a efektivita
Bc. Lucie Majstrová

Flexibilita trhu práce jako důležitý přizpůsobovací mechanismus při integraci České republiky do Evropské měnové unie
Bc. Jitka Lešanovská

Franchising a jeho využitie v praxi
Bc. Michal Šinka

Generování distribuce velikostí firem pomocí agent-based modelů
Bc. Petr Marko
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.

Harmonizace daně z přidané hodnoty v Evropské unii
Bc. Veronika Holá
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Historický vývoj kolektivního investování nejen na českém trhu
Bc. Petr Čermák

Hodnocení externalit provozu větrných elektráren
Bc. Jan Hlaváč

Hospodářská politika Norska a Vládní penzijní fond
Bc. Karasová Renata

Hospodársky vývoj Macedónska ako samostatného štátu
Bc. Katarína Slobodová

Impact of HIV/AIDS on human capital accumulation in Sub-Saharan Africa
Bc. Tomáš Hozík
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu
Bc. Hana Reimarová

Investice do komerčních nemovitostí v České republice
Bc. Jan Jandík

Jednodenní chirurgie – možnost efektivnějšího využití finančních prostředků ve zdravotnictví
Bc. Jana Mašková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Klubové statky
Bc. Vojtěch Sůva

Komparace vybraných aspektů penzijních systémů v Evropě
Bc. Monika Malečová

Konkurenční rovnováha
Bc. Josef Stráský

Konsolidace českého bankovního sekotru s ohledem na zkušenosti zemí střední a východní Evropy
Bc. Ivan Trpčevski

Krátká historie Komise pro cenné papíry
Bc. Marta Zamrazilová

MiFID: Markets in Financial Instruments Directive,Implementation in the Czech Republic
Bc. Jakub Gleta
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Migrace v kontextu švédského sociálního systému
Bc. Lucie Chaberová

Multiagentní počítačové simulace v ekonomii
Bc. Václav Hausenblas
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.

Neefektivita rozvojové pomoci a její možná řešení
Bc. Helena Němcová

Odhad efektivnosti malých a středních podniků v České republice
Bc. Jan Průša
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Optimální ekologická daň a dvojí dividenda
Bc. Eva Brabcová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Podnikatelské prostředí v ČR z hlediska malých a středních podniků. Případová studie soukromé obchodní firmy.
Bc. Hana Kuboušková

Podoba a mechanismy internetového trhu s digitálním zbožím pro mezní náklady blížící se nule
Bc. Ondřej Šindelka

Postoj Švajčiarska k Európskej únii
Bc. Zuzana Ďuranová

Privatizace nemocnic v České republice
Bc. Viktor Chrobok

Problém morálního hazardu pojišťovacího agenta
Bc. Klára Kališková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Ramsey-Cass-Koopmansův model a metody variačního počtu
Bc. Václav Franče
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.

Regulace cen versus konkurence na trhu služeb mobilních operátorů
Bc. David Mazáček

Rostoucí jednotkové ceny exportů ze střední a východní Evropy: zvyšující se kvalita?
Bc. Petr Janský
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.

Rozvoj a Růst Odvětví po Čínské Refomě
Bc. Tumenjargal Chuluunbaatar

Rozvoj regionu Moravskoslezský kraj v kontextu regionální politiky Evropské unie
Bc. Ilona Dlouhá

Schumpeterova teorie hospodářského cyklu
Bc. Jiří Jansa

Společenská odpovědnost firem – mikroekonomický přístup
Bc. Jiří Kukačka
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.

Srovnání českého rozpočtu s rozpočty vybraných zemí OECD v oblasti sociálního systému
Bc. Matěj Urban

Strategický deficit
Bc. Anna Krafková

Světová obchodní organizace: Evoluce, přehled pravidel a analýza vybraných tém
Bc. Richard Bachtík

Teorie optimálního řízení v ekonomické aplikaci
Bc. Jindřich Jurkovič

Teorie pravidel a naše realita v transformačním a post-transformačním období
Bc. Khafiz Khamet
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

The A- and H-Share Anomaly on the Chinese Stock Market
Bc. Libuše Vošahlíková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

The Nature and the Importance of Foreign Shocks in Slovak Economy
Bc. Marek Rusnák
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Transmission of Stock Market Movements
Bc. Ivona Hrušová

Veřejné statky a lokální populismus
Bc. Tatjana Vukelič

Věštba z křišťálové koule. Predikce pracovní imigrace cizinců do České Republiky z panelových dat.
Bc. Jan Duben

Vlastní zájem a racionální chování
Bc. Kristýna Kuchyňová

Vliv investic do vědy a výzkumu na ekonomický růst
Bc. Kristýna Žáková

Vliv komunikace České národní banky na směnný kurz: důkaz GARCH modelem
Bc. Radovan Fišer
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Vliv kouření na veřejné finance České republiky
Bc. Jan Kvaček

Vliv mezinárodního obchodu na hospodářský vývoj zemí Latinské Ameriky od roku 1945
Bc. Marta Šimůnková

Vliv snížení emisí CO2 na finanční výsledky firem
Bc. Tomáš Brzobohatý
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Vliv vládních forem a volebních systémů na veřejné výdaje
Bc. Pavel Hrbek

Vliv výdajových omezení ve fragmentovaném rozpočtovém procesu
Bc. Jan Hlavsa
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Vstup České republiky do Evropské měnové unie
Bc. Mirka Hyžíková

Vstup do eurozóny a jeho vliv na inflaci
Bc. Pavla Růžičková

Vývoj cen bytových nemovitostí v Praze v závislosti na specifikách lokality a vybraných makroekonomických a demografických ukazatelích
Bc. Adam Petr

Vývoj poisťovníctva na území Slovenskej Republiky po roku 1989
Bc. Robert Verner

Vzdělání jako významná součást lidského kapitálu a jeho ovlivnění přírodními faktory
Bc. Radek Zelenka

Zajišťování českých podniků proti úrokovému a kurzovému riziku
Bc. Viktor Jasanský
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.

Zaměstnanost starších osob v České republice a Nizozemsku
Bc. Libuše Stehlíková

Zdanění firem a přímé zahraničních investice v Sub-Saharské Africe
Bc. Lenka Švejdová

Život a dílo Tomáše Ježka
Bc. Michaela Bendová

Zjištění determinant prémií a diskontů při ocenění akvizičních cílů
Bc. Jan Harrer
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Způsoby evaluace dárcovských zemí na příkladu České Republiky
Bc. Jana Cahlíková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY