Bakalářské práce

Vyberte rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1999 1995 1994 0

Rok: 2010

Adolescents Substance Use
Bc. Martina Mandelíková

AIDS a polygamie v Sub-Saharské Africe
Bc. Jiří Pokorný

Akciové trhy pod vlivem behaviorálních agentů
Bc. Tomáš Jarolímek

Altruismus v ekonomii
Bc. Jakub Zdeněk

Analýza privatizačních procesů v Rusku v 90. letech
Bc. Julia Mustivaya

Analýza vývoja nezamestnanosti na Slovensku a vplyv reforiem politík trhu práce
Bc. Viktória Tesárová

Attractiveness of foreign direct investment in Ukraine
Bc. Nataliia Shepel

Bezpečnosť dodávok a distribúcie zemného plynu na území Slovenskej republiky
Bc. František Čech

Business stratégie Call centra
Bc. Dagmar Janotková

Český a italský neziskový sektor
Bc. Petra Novotná

Český Farmaceutický Priemysel. Poskytujú špecifické črty relevantného trhu dostatočné stimuly pre efektívnu neformálnu reguláciu?
Bc. Miroslav Stacho

Comparison of Czech and Slovak Approaches to Euro Adoption
Bc. Michal Kühnel

Demografické stárnutí a jeho dopady
Bc. Martin Dvořák

Důvěra – opomíjený aspekt ekonomického života
Bc. Petr Macek

Dynamická externalita při rybolovu
Bc. Tomáš Fiala

Efektivita českého trhu během finanční krize
Bc. Michal Horný

Efektivita veřejných výdajů
Bc. Michal Lebovič

Ekonomické chování základních škol
Bc. Magdalena Štelzigová

Ekonomie společenství
Bc. Marek Vavřina

Empirická analýza Linderovy Hypotézy: Japonsko (1980 – 2007)
Bc.Anežka Fialová

Evaluating monetary policy – the case of Ghana
Bc. Jiří Jílek

Finanční stabilita a dopad nestability na reálnou ekonomiku
Bc. Štěpán Havránek

Financování terciárního vzdělávání v České republice ve srovnání se systémem fungujícím ve Švédsku
Bc. Nikola Burešová

Gross Domestic Product As A Welfare Index. Beyond GDP.
Bc. Martin Baletka

Growth dividend from the financial markets’
Bc. Nail Hassairi

HYPOTÉZA FINANČNÍ NESTABILITY HYMANA P. MINSKEHO A JEJÍ APLIKACE NA SOUČASNOU FINANČNÍ KRIZI
Bc. Michal Paulus
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.

Informational Cascades in Economics
Bc. Martin Hrachovec

Investovanie do portfólia pre súkromných investorov. Odporúčania pre portfólio v troch prípadových štúdiách
Bc. Diana Žigraiová

Jak a Kde Matching Grant a Jeho Velikost Ovlivňuje Příspěvky
Bc. Jakub Caisl
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Kombinace uhlikove sekvestrace a konzervace biodiverzity: možná cesta jak zachránit deštné pralesy
Bc. Tomáš Baďura

Mean-Variance & Mean-VaR Portfolio Selection
Bc. Radovan Parrák
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Modeling financial markets using heterogeneous agent models
Bc. Daniel Benčík
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Modely růstu a Environmentální Kuznětsova křivka
Bc. Ladislav Tvarůžek
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Nezaměstnanost a vzdělání v České republice
Bc. Stanislav Hofman

Oligopoly theory: Mobile phone providers in the Czech Republic
Bc. Andrea Šopovová

Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Bc. Dagmar Čámská

Podpora malých a středních podniků prostřednictvím strukturálních fondů EU v období finanční krize
Bc. Aneta Karlíková

Politický legislativní cyklus v České republice
Bc. Josef Brechler

Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie a absorpční kapacita České republiky v období 2007 – 2009 s důrazem na rok 2009
Bc. Táňa Macháčková

Pomáha doučovanie znevýhodneným deťom v Českej Republike?
Bc. Adriána Lelovská
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

PPP a jeho využití v sektoru dopravy
Bc. Marek Klaus

Prognóza českého směnného kurzu: VAR analýza
Bc. Pavel Průša

Prvok voľby jednotlivca v penzijnej reforme: Argentína a Čile
Bc. Jakub Stračina

Psychologie a teorie volby
Bc. Martin Racek
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Public Debt and Household Debt
Bc. Jan Kvasnička

Reakce poptávky domácností po energii na zlepšování energetické účinnosti: Bližší pohled na „rebound“ efekt.
Bc. Stela Rubínová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Role neziskových organizací v ekonomice: vztah neziskového sektoru a státu
Bc. Kristýna Čechová

Role ratingových agentur v globální finanční krizi 2008/2009
Bc. Petra Andrlíková
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Rostoucí výnosy z rozsahu a mezinárodní obchod. Role multinacionálních korporací ve světové ekonomice
Bc. Vyacheslav Lypko

Rozpočtové vs. Nerozpočtové Výhody z Rozšíření EU
Bc. Lucie Kraicová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.

Současná ekonomická krize v pracech Paula R. Krugmana a Josepha E. Stiglitze
Bc. Lukáš Tóth

Soutěžní Politika Pohledem Institucionální Ekonomie
Bc. Martin Jelínek

Soutěžní Politika Pohledem Institucionální Ekonomie
Bc. Martin Jelínek

Spokojenost se životem – empirická evidence z ČR
Bc. Markéta Vágnerová

Strategické chování při vstupu na trh
Bc. Martin Žofka

Tatra Kopřivnice 1919 – 1945: elitní značka československého průmyslu
Bc. Magdalena Patáková

Taylor Rules and Interest Rate Setting of the Czech National Bank
Bc. Miloš Hrachovec

Tragedy of the Commons
Bc. Andrea Pospíšilová

Veřejné zakázky. Institucionální analýza procesu zadávání a výběrového řízení zakázek.
Bc. Jan Soudek

Vliv jednotné měny na objemy obchodů států EMU a České republiky
Bc. Daniel Šopov

Vliv populačního vývoje na saldo českého penzijního systému do roku 2065
Bc. Vítězslav Doležal
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.

Vliv změn směnného kurzu na volatilitu akciového trhu v nově členských státech EU
Bc. Radek Janhuba

Vplyv a reflexia učenia Adama Smitha v prácach českých ekonómov
Bc. Libor Melioris

Výběr portfolia: řešení pomocí shlukovacích algoritmů
Bc. Petr Jenček

Výnosnosť a nákladovosť bankových produktov na českom trhu
Bc. Barbora Šútorová
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.

Vývoj nemovitostního trhu v Praze od 1989
Bc. Maximilian Skala

Vývoj úvěrů soukromému sektoru v České republice
Bc. Jana Doutnáčová

Vývoj zahraničního obchodu Ruska od rozpadu Sovětského svazu po současnost
Bc. Anna Osipova

Vztah mezi evropskou soutěžní politikou ve smyslu antitrust a národními soutěžními úřady
Bc. Hana Bečičková

Zásahy státní moci do ekonomických práv jednotlivce.Regulované nájemné.
Bc. Dominik Vojta

Život a dílo Albína Bráfa
Bc. Alžběta Jankovská

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY