Katedra institucionální ekonomie

    Akademické funkce Odborné zaměření
doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura Ph.D. Lecturer
doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D. Associate Professor Hospodářský rozvoj chudých zemí, rozhodování jednotlivce, experimentální ekonomie
PhDr. Miloš Brunclík Ph.D. Lecturer
PhDr. Lucie Bryndová Adjunct Lecturer, Ph.D. Candidate Ekonomie zdravotnictví
Mgr. Kateřina Chadimová Ph.D. Candidate Behavioral Economics, Experimental Economics, Field Experiments
doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D. Associate Professor, Head of Department of Institutional Economics, Director of Undergraduate Studies Behaviorální ekonomie, experimentální ekonomie, ekonomie rozvoje, formování sociálních preferencí, vztah k času a sebekontrola, individuální a skupinové rozhodování, diskriminace
doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová Ph.D. Senior Lecturer Hospodářské dějiny
JUDr. Tomáš Horáček Ph.D. Assistant Professor
Mgr. Tomáš Hülle Adjunct Lecturer Dispute Resolution, Information Technology Law, Intellectual Property Law, Contract Law
Monika Jaiswal-Oliver M.A., MBA Ph.D. Candidate Education Global Mobility, Workforce Economics (Labor Economics), Gender Economics
JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek Ph.D. Adjunct Lecturer mezinárodní právo, mezinárodní ekonomické právo, energetická bezpečnost České republiky a Evropské unie
Mgr. Pavel Pražák Lecturer Občanské právo procesní, Občanské právo hmotné, Mezinárodní právo soukromé
doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D. Adjunct Associate Professor právo obchodních společností; právo úvěrových vztahů (včetně insolvenčního práva); teorie právní regulace
PhDr. Jiří Schwarz Ph.D. Senior Lecturer Institucionální ekonomie, organizace trhů a odvětví, mezinárodní obchod, makroekonomie, měnová politika
Mgr. Ondřej Sekanina LL.M. Adjunct Lecturer Investiční arbitráž
PhDr. Tomáš Vyhnánek Adjunct Lecturer
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr Ph.D. Associate Professor
prof. Ing. Milan Žák CSc. External Thesis Advisor Economic Policy, Institutional Economics

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY