Týmové soutěže

Program podpory účasti na mezinárodních soutěžích

IES finančně podporuje týmy účastnící se prestižních mezinárodních studentských soutěží za následujících podmínek:

  • Soutěž je odborná, dostatečně prestižní a tematicky souvisí se studiem ekonomie a financí.
  • Pokrýváme výraznou část nákladů, ale zároveň motivujeme žádat o dodatečné zdroje.
  • Každý účastník soutěže musí na třech gymnáziích představit svoji účast v této soutěži a zároveň tím představí ekonomii a svoji školu.

FSV UK poskytuje stipendia za účast na mezinárodní akademické soutěži („Stipendium za účast na sportovních akcích“). Jedná se o jednorázově vyplácené stipendium s možností podat žádost vždy do 30. 11. či do 30. 5. Více informací naleznete zde.

V případě zájmu o finanční podporu IES musí student nejdříve doložit, že podal žádost o Stipendium poskytované FSV („Stipendium za účast na sportovních akcích“).

V případě vážného zájmu či dotazů pište koordinátorce PR Barboře Holkové.

BCG Strategy Cup

Do you have what it takes to win? Then take the challenge and participate in the BCG Strategy Cup. You can use your curiosity and intellect to solve real-life business problems and learn how to develop strategies from a different perspective and win a prize of CZK 50,000.

Registration for the BCG Strategy Cup is usually at the beginning of November. Please address questions at CzechStrategyCup@bcg.com. Further information: http://www.bcg.cz/join_bcg/strategy_cup/default.aspx

CFA Institute Research Challenge

The CFA Institute Research Challenge offers students the unique opportunity to learn from leading industry experts and compete with peers from the world’s top finance programs. This annual educational initiative promotes best practices in equity research among the next generation of analysts through hands-on mentoring and intensive training in company analysis and presentation skills. Further information here.

In 2016 a team of students from IES FSV UK won the 1st place in the national final of the CFA Research Challenge Competition and represented the Czech Republic at the Regional Level in Chicago. You can read an interview with the winning team here.

In 2018 a team of students from IES FSV UK won the 1st place in the national final of the CFA Research Challenge Competition and will represent the Czech Republic at the Regional Level in Dublin. You can read an interview with the winning team here.

In 2021 a team of IES FSV UK students won the 1st place in the national final of the CFA Research Challenge Competition. You can read an interview with the winning team here.

In 2022 a team of IES FSV UK students won the 1st place in the national final of the CFA Research Challenge Competition. 

Global Management Challenge

GMC je největší soutěží na světě v oblasti simulace strategie řízení společnosti. Modelové obchodní společnosti soutěží na virtuálních trzích EU, NAFTA a internetu s cílem dosáhnout nejvyšší ceny za akcii a nejlepšího tržního postavení na základě dosaženého zisku. Toto kritérium určí vítěznou společnost na trhu a vítězný tým soutěže. Každému týmu je na počátku přidělena jedna společnost a údaje charakterizující její postavení na trhu. Speciální počítačový software vyhodnocuje důsledky vypracovaných stanovisek ( řešení ) týmů v oblasti marketingu, výroby, lidských zdrojů, logistiky a financí a stanoví konečnou bilanci (zisk-ztráty) přidělené společnosti. V každém týmu může participovat minimálně 3 maximálně 5 účastníků, kteří si stanoví svého koordinátora.

Registrace probíhá od srpna do října. Další informace: http://www.czechgmc.cz/

V roce 2017 vyhrál tým studentů IES FSV UK společně se studentem MU 1. místo v ČR. Rozhovor s vítězným týmem si můžete přečíst v Newsletteru IES 2017

Global Student Challenge

Global Student Challenge je mezinárodní studentskou soutěží, ve které týmy vždy 4 studentů vedou svou virtuální firmu. Cílem soutěže je propojit celosvětově co nejvíce univerzit a společností, identifikovat talenty mezi studenty a propojit je v korporátním sektoru. Studenti se díky této zkušenosti mohou blíže seznámit s korporátním prostředím. Díky následným nabídkám stáží pak studenti získají jedinečnou příležitost najít uplatnění v některé ze světových společností.

Soutěž probíhá na webovém simulátoru The Cool Connection. Účastníci zde simulují strategická rozhodnutí na úrovni managementu výroby. Díky simulaci si účastníci mohou vyzkoušet jednotlivé role ve finančním řetězci výroby a prodeje. Účastníci jsou zde konfrontováni s reálnými situacemi v reálném čase. Důležitým aspektem v této soutěži je spolupráce v rámci týmu.

Více o soutěži zde.

V akademickém roce 2016/17 a 2017/18 vyhrál tým studentů IES FSV UK 1. místo v národním kole soutěže a postoupili do mezinárodního finále. 
 

PEAKTIME International Student Competiton  

Peak Time is the largest international business student competition in Eastern Europe. Apply individually or as a team of 4 undergraduates on . Run your own virtual business prepared by CESIM and compete for a larger market share! Be the best in CESIM and continue the game in online case study prepared by business professionals;  Be among the top 20 teams and come to the four days Grand Final to challenge your knowledge with advanced real business case studies, held in Riga, Latvia in May; Registration for competition is usually in February.

Further information:  www.peaktime.org.

FRESHHH

Freshhh is an online gamified international competition. Students in teams of three members have to build up a new oil company from scratch and make decisions on research and development projects. They will also have to build a refinery for different products and find the best product portfolio to gain profit. The best 5 teams are possible joiners to MOL Group’s unique graduate programme, Growww.

Further information here.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY