Bakalářský program Ekonomie a finance

Garant:  doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.

Délka studia: standardně 3 roky

Studijní povinnosti 

Celkové studijní povinnosti: 180 kreditů

A) Povinné předměty: Student musí absolvovat všechny povinné předměty 124 kreditů

B) Povinně volitelné předměty:  Skupina 1 min. 5 kreditů, skupina 2 min. 31 kreditů

C) Volitelné předměty: max. 20 kreditů

Student absolvuje povinně volitelné předměty a volitelné předměty tak, aby spolu s povinnými předměty dosáhl 180 kreditů. Za předměty volitelné se považují ostatní předměty vyučované na univerzitě a předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech anebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo institucí.

Státní zkouška:

Obhajoba závěrečné bakalářské práce

 

 

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY