Jan Petrov (prosinec 2014)

Pražský rodák Jan Petrov má kromě IES vystudovaná také práva na pražské Právnické fakultě. Po absolvování magisterského studia na obou školách ale se studiem neskončil. Na Právnické fakultě New York University, získal v roce 2009 také magisterský titul a na pražských právech nyní dokončuje doktorské studium. Kromě toho strávil ještě rok v Bonnu, na Fakultě práva a ekonomie v rámci programu Erasmus. Má za sebou Justiční zkoušku ČR a úspěšně absolvoval i zkoušku do advokátní komory státu New York. Pracovní zkušenosti zahájil jako asistent Předsedkyně nejvyššího soudu ČR, působil jako člen rekodifikační komise k novému občanskému zákoníku a po kratších zkušenostech ve společnostech Wood & Company a Weil, Gotshal & Manges zakotvil jako ředitel Justiční akademie ČR. Zde působil až do letošního roku, kdy nastoupil na pozici Senior Associate ve společnosti RSBC Private Equity, kde se věnuje řízení investičních projektů a přípravě souvisejících ekonomických a právních analýz.

   
 

Vystudoval jste současně práva a IES, což znamená jiný systém výuky a zkoušek, samozřejmě i díky typu a zaměření studovaných předmětů. Jaká škola Vám šla snáze, „nárazové biflovaní práva“ nebo spíše systém IES s úkoly a cvičeními během semestru?

Obě školy se dobře doplňovaly. Během semestru jsem cvičil na IES a během zkouškového „nárazově bifloval“ právo. Dobrá výuka práva ale nespočívá v bezduchém memorování.

Studoval jste práva na New York University, 6. nejlepší právnické fakultě v USA, jak hodnotíte tuto zkušenost?

Výborná, i proto, že jsem si mohl zapsat 5 kurzů na Stern Business School. Poprvé jsem se tak setkal s výukou založenou na business cases (přibližně 10-stránkových materiálech s mnoha kvalitativními i kvantitativními údaji k určitému případu) a diskuzi (vycházející z domácí přípravy, ne pouhého plácání). Hodně mě bavily takto pojaté kurzy korporátních financí a také kurz k analýze výkazů založený na Revsine, Collins, Johnson: Financial Reporting and Analysis.

Několik let jste vedl Justiční akademii, hodily se Vám zde i znalosti z IES?

Určitě, zvláště, když jsme připravovali systém ekonomických seminářů pro soudce a státní zástupce. Díky IES a Sternu jsem měl dobrou představu, co učit – méně protínání křivek nabídky a poptávky a více základů účetnictví, čtení finančních výkazů a valuací.

V současné době působíte v RSBC Private Equity, jaký byl přechod ze státní instituce do soukromého sektoru? Z vedení vzdělávací instituce jste šel do řízení investičních projektů a k přípravě analýz, změnil jste výrazně náplň práce?

Ničím mimořádný, protože jsem v něm dříve byl a jen se do něj vrátil, s novými zkušenostmi. Jinak, obával jsem se, zda si mě soukromý sektor, jen proto, že jsem pracoval pro stát, nezařadí do špatné škatulky. Naštěstí ne a těší mě, že jsem tu „civilní službu“ odvedl.

Mezi Vaše zájmy patří i počítačová grafika, co konkrétně Vás zajímá a baví na této oblasti?

Ve svých 16 až 18 letech jsem v tomu oboru pracoval, tak 7 hodin denně a na slušné úrovni. Uměl jsem dobře „mačkat čudlíky“ a chápal, proč a jak 2D i 3D software funguje. Pak jsem ale pochopil, že dlouhodobě rozhoduje výtvarný talent – a ten mi chybí.

Jak plánujete vánoční odpočinek? Jste milovník klasických vánoc, utíkáte někam pryč, nebo dokonce pracujete?

To je jedno :-). A přeji pěkné Svátky!

 

 

 

 

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY