Alexandra Katinová (září 2022)

Slovenská rodačka původem ze Zvolena Alexandra Katinová ukončila bakalářské studium na IES v roce 2018. Alexandra byla již na IES velmi aktivní, působila ve studentském spolku E-Klub, účastnila se aktivit v rámci klubu 307 a absolvovala pobyt v italském Miláně na Università Bocconi. Jako dobrovolnice překládala pro Khanovu školu, nebo byla členkou organizačního týmu studentského evropského parlamentu. Této akce se každoročně účastní přibližně 150 studentů a mladých lidí se zájmem o Evropskou unii a probíhá ve francouzštině. Po bakalářském studiu na IES Alexandra pokračovala na švýcarské univerzitě v St. Gallenu, kde se věnovala oboru Finance a bankovnictví. Byla zde dokonce prezidentkou MBF Women Club – iniciativy zaměřené na podporu žen působících v oblasti financí. Co se týče pracovních zkušeností, ty začala Alexandra sbírat už během bakalářského studia jako research analyst ve společnosti BCG. Během švýcarských studií pak již plynule navázala praxí ve švýcarské společnosti LGT Capital Partners, kde působila nejprve na zkrácený úvazek, aby pak nastoupila na full time jako PE analytik. Od jara roku 2022 pak Alexandra pracuje v této společnosti jako Associate. Ve volném čase Alexandru baví pobyt v přírodě, lyžování, ale i zdokonalování se v cizích jazycích, například v němčině.

Alexandro, po IES jste studovala ve švýcarském St. Gallenu, jak hodnotíte tuto univerzitu? Tamní studium je prý velice náročné… Byl pro Vás IES dostatečnou přípravou?

Po ukončení bakalářského studia na IES jsem pokračovala ve studiu magisterského oboru Bankovnictví a finance (MBF) na Univerzitě v Sankt Gallenu. Jedná se o náročný a spíše technický studijní program v oboru Financí, který je však v regionu DACH (Německo, Rakousko a Švýcarsko) velmi uznávaný a má silné vazby na příslušné zaměstnavatele ve Švýcarsku i mimo něj. Podobně jako program IES, i St. Gallen přijímá pouze cca 120 studentů ročně, což znamená úzkou komunitu, kde se lidé dobře znají a vytvářejí si cenné vazby do budoucna.
Studium na IES mě na další studium připravilo velmi dobře. Všechny kurzy matematiky, statistiky a ekonometrie tvořily mimořádně dobrý základ pro kvantitativní část programu, jako jsou kvantitativní metody nebo finanční trhy. Mít tak podrobné základy v ekonometrii a R byl celkem rozdíl oproti studentům s bakalářským titulem z businessu. Co jsem také musela absolvovat, byla příprava na zkoušku GMAT, která byla nakonec docela zvládnutelná, ale vyžadovala úsilí a věnovaný čas. Obecně bych řekla, že studijní plán IES je velmi dobře sestaven pro všechny, kteří chtějí pokračovat ve studiu v zahraničí, a to jak s dobrými kvantitativními předměty, tak s předměty zaměřenými na finance v angličtině.

Proč jste si vybrala právě školu v St. Gallenu?

O studiu na Univerzitě v St. Gallenu jsem začala uvažovat poté, co jsem slyšela velmi dobré ohlasy od řady absolventů IES, kteří v tomto krásném švýcarském městečku absolvovali magisterské studium. Všichni si pochvalovali kvalitu vzdělání spojenou s následnými dobrými pracovními příležitostmi v regionu DACH i v zahraničí.
Také si myslím, že studium na Univerzitě v St. Gallenu nabízí velmi dobrý poměr ceny a kvality. Ačkoli se jedná o jeden s nejlépe hodnocených evropských magisterských programů v oblasti financí, školné činí přibližně 3 300 CHF/semestr, přičemž životní náklady jsou ve srovnání s velkými městy, jako je Londýn nebo Paříž, nižší.
Tuto univerzitu jsem si vybrala také kvůli její poloze. Švýcarsko je krásná země plná jezer, hor, přírody a já jsem se rozhodně těšila, že budu několik let žít na tak nádherném místě.

Na škole jste participovala ve spolku MBF Women Club podporující ženy působící ve financích. Co konkrétně jste řešili, jak spolek funguje a jak se aktivita spolku projevuje v reálu?

MBF Women Club sdružuje studentky programu napříč ročníky a propojuje je se sítí absolventek a se zaměstnavateli nejen v oblasti financí, ale i v dalších příbuzných odvětvích. Byla jsem součástí vedení klubu, které mělo na starosti organizaci přednášek, workshopů a společenských akcí.
Hlavním posláním Klubu je poskytnout platformu, kde si studentky oboru financí, jakožto menšina v oboru, mohou vyměňovat zkušenosti, získat podporu a dozvědět se více o různých kariérních cestách od absolventek nebo partnerských firem. Podíl žen v programu MBF je stále nízký (v rozmezí 15-20 %), proto se MBF Women Club snaží také zvyšovat povědomí a motivovat studentky bakalářského studia k podání přihlášky do magisterského programu MBF.

Vaší odbornou kariéru jste zahájila v BCG. Jak složité je přijímací řízení sem a co třeba pomohlo osobně Vám, že si Vás vybrali? Říká se, že BCG má velmi náročná kritéria…

Výběrové řízení se skládalo z pohovorů - případových studií, které poradenské firmy používají k testování uchazečů, aby prokázali schopnost řešit problémy a kriticky myslet. Je nesmírně důležité si případy před pohovorem procvičit. Měla jsem to štěstí, že jsem byla vybrána do pražského studentského poradenského klubu Club 307, kde jsem se naučila cenné dovednosti a techniky, které mi pomohly při případových studií u pohovorů. To, že jsem byla studentkou IES, mi v tomto procesu také pomohlo, protože škola je známá svou náročností a analytičností a mnoho absolventů IES již ve firmě pracovalo.

V současnosti pracujete ve Švýcarsku, ve společnosti LGT Capital Partners. Jaká byla Vaše kariérní cesta v této firmě a čemu přesně se nyní věnujete?

Svou kariéru v LGT Capital Partners jsem zahájila jako studentka na částečný úvazek v private equity týmu . Po absolvování univerzity mi byla nabídnuta stálá pozice analytika se zaměřením na fundraising private equity fondů. Mým úkolem je utvářet a dohlížet na strategii fundraisingu dvou přímých private equity fondů se společnými aktivy ve výši 5 miliard USD a úzce spolupracovat s vrcholovým vedením na každodenní bázi.

Švýcarsko je známé svou občanskou společností na vysoké úrovni, která dodržuje pravidla a chová se zodpovědne. Jak se Vám v tomto řádu žije?


Švýcarsko je nejen krásná, ale také velmi dobře fungující země. Zvenčí se může zdát, že lidé jsou svázáni pravidly. Ale po několika letech života zde bych řekla, že všechna tato pravidla, a zejména jejich dodržování, jsou klíčem k bezpečné, čistší a efektivní společnosti.
V zásadě jde o kolektivní smýšlení, které je ohleduplné nejen k sobě navzájem, ale i k veřejnému a soukromému majetku. Odměnou je život v příjemném a čistém prostředí, a to za to rozhodně stojí.

Jak trávíte volný čas?


Švýcarsko téměř z každého udělá člověka, který miluje přírodu. Pěší turistika v horách se stala jednou z mých nejoblíbenějších aktivit, protože výhledy na alpské vrcholy, ledovce a jezera jsou naprosto úchvatné. Už se také těším na lyžařskou sezónu. Lyžování o víkendech je mým oblíbeným zimním únikem od každodenního pracovního života. V současné době se také snažím zdokonalovat v němčině. Procvičování se Švýcary však není tak snadné, protože švýcarská němčina je velmi odlišná od němčiny, kterou se člověk učí.
 

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY