Bakalářský program Ekonomie a finance

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška pro bakalářský program Ekonomie a finance probíhá formou Národní srovnávací zkoušky organizované společností SCIO. Uchazeči o studium musí vykonat Národní srovnávací zkoušku z:

  • Matematiky (váha 60%)
  • Obecných studijních předpokladů (váha 40%)

Znalost anglického jazyka není předmětem přijímací zkoušky, ale je nezbytným předpokladem ke studiu, neboť některé kurzy jsou přednášeny v angličtině.

Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, nebo zkoušku International Baccalaureate Czech Literature (Standard level nebo Higher level) s výsledkem v hodnotě alespoň 4 bodů nebo zkoušku International Baccalaureate Slovak Literature (Standard level nebo Higher level) s výsledkem v hodnotě alespoň 4 bodů, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B2, který vydala některá z následujících institucí: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, Ústav pro jazyk český AV ČR, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, Státní jazyková škola, česká centra, nebo Velvyslanectví České republiky. Doklad je nutno dodat nejpozději do 15. 5. 2020.

Termíny konání Národní srovnávací zkoušky:

7. 12. 2020 OSP
8. 2. 2020 OSP, Matematika
7. 3. 2020 OSP, Matematika
4. 4. 2020 OSP, Matematika
1. 5. 2020 OSP, Matematika

Jako plnohodnotnou náhradu za test OSP NSZ je možné účastnit se SAT Reasoning Test nebo test ACT Composite. Hranice výsledků v tomto testu nutná pro přijetí bude zveřejněna zároveň se zveřejněním percentilové hranice testu OSP SCIO a vychází z přepočítací tabulky. Výsledek SAT Reasoning Test nebo testu ACT Composite musí uchazeč doložit fakultě certifikátem, který doručí nejpozději 15. 5. 2020.

Místa, kde je možné konat Národní srovnávací zkoušky, naleznete ZDE.

Podrobné podmínky příjímacího řízení na rok 2020/21 jsou ZDE.

Od přijímací zkoušky je upuštěno při splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:

  1. Dosažení alespoň 90. percentilu v NSZ testu z Matematiky.
  2. Umístění na pozici úspěšného řešitele na 1.-5. místě v krajském kole matematické olympiády v kategorii A v kalendářním roce, v němž probíhá přijímací řízení, nebo v kalendářním roce jemu předcházejícím.
  3. Dosažení alespoň percentilu 60 v NSZ testu z Matematiky a zároveň složení zkoušky Advanced Placement Microeconomics nebo Advanced Placement Macroeconomics v hodnotě alespoň 4 bodů. Zkouška Advanced Placement Microeconomics nebo Advanced Placement Macroeconomics musí být složena v kalendářním roce, v němž probíhá přijímací řízení, nebo v kalendářním roce jemu předcházejícím.
  4. Dosažení alespoň percentilu 60 v NSZ testu z Matematiky a zároveň dosažení predikované nebo výsledné známky ze zkoušky International Baccalaureate Economics Higher level v hodnotě alespoň 6 bodů nebo ze zkoušky International Baccalaureate Economics Standard level v hodnotě 7 bodů. Zkouška International Baccalaureate Economics Higher level nebo International Baccalaureate Economics Standard level musí být složena v kalendářním roce, v němž probíhá přijímací řízení, nebo v kalendářním roce jemu předcházejícím.

Přihlášky ke studiu

Termín, do kterého je nutné podat přihlášku na IES FSV UK je stanoven na 31. 3. 2020.

Podáním přihlášky na IES FSV UK není uchazeč přihlášen k Národní srovnávací zkoušce. Kromě přihlášky na fakultu je nutné se přihlásit také k NSZ u společnosti SCIO - jedině tak vám bude zaslána pozvánka a budete moci NSZ vykonat.

Informace o poplatcích za přijímací řízení a podrobný postup při vyplňování přihlášky naleznete ZDE

Uchazeči ze zahraničí

Veškeré studium na IES FSV UK je otevřeno zahraničním studentům, přičemž studenti schopní plně porozumět výuce v češtině jsou podrobeni standardnímu přijímacímu řízení a platí pro ně stejná pravidla jako pro studenty s českým občanstvím.

Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny nebo zkoušku International Baccalaureate Czech Literature nebo zkoušku International Baccalaureate Slovak Literature (Standard level nebo Higher level) s výsledkem v hodnotě alespoň 4 bodů, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B2, který vydala některá z následujících institucí: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, Ústav pro jazyk český AV ČR, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, Státní jazyková škola, Česká centra, nebo Velvyslanectví České republiky. Doklad je nutno dodat nejpozději do 15. 5. 2020.

Další informace o tomto druhu studia podává Studijní oddělení FSV.

Pro uchazeče, kteří nemají dostatečnou znalost češtiny, nabízíme anglický placený program Bachelor in Economics and Finance. Více informací o anglickém programu naleznete zde

Výsledky přijímacího řízení z minulých let

V současné době studuje na IES 465 studentů v bakalářském cyklu, 202 studentů v magisterském cyklu a 56 doktorandů. Zejména o bakalářské studium je mimořádný zájem, který je možno uspokojit pouze zčásti, tj. jen u nejlepších uchazečů, jak je zřejmé z následujících údajů:

Akademický rok Přihlášeno Přijato Poměr %

Percentil přijetí

2019/2020 352 172 48,9 %  76,0
2018/2019 319 157 49,2 %  73,0 
2017/2018 335 197 58,8 %  70,0
2016/2017 397 174 43,8 %  76,0
2015/2016 384 158 41,2 %  76,0
2014/2015 404 152 37,6 %  80,0 
2013/2014 517 173 33,4 %  80,0  
2012/2013 470 182 38,7 %  85,0  
2011/2012 436 203 46,6 %  80,1
2010/2011 524 217 41,4 %  80,0
2009/2010 477 217  45,5 %  75,5


IES pořádá pravidelně dvakrát ročně, v lednu či únoru a v červnu, Den otevřených dveří pro český bakalářský program. 

V roce 2020 se bude konat dne 17. ledna a 12. června. 


Galerie

Zobrazit celou galerii
Prosinec 2019
poútstčtsone
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB