doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.

Fotografie

Akademická funkce: Vice Dean for Graduate Studies, Associate Professor
Odborné zaměření: Makroekonomie, hospodářský rozvoj a růst, komparativní ekonomie, integrace, bibliometrie
Členství: Interní, Katedra makroekonomie a ekonometrie

Kontakt

Kancelář: 410
Email: cahlik [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
Telefon: 222 112 318
Konzultační hodiny: Just e-mail me and we can Meet/Zoom

Další informace

Předměty

Garant

JEM167 - Comparative Economics
JEM020 - Ethics and Economics
JEB016 - History of Economic Thought
JED109 - Institutional Economics and Economic Policy I
JED110 - Institutional Economics and Economic Policy II
JEB998 - Úvod do ekonomie

Vyučující

JEB016 - History of Economic Thought
JED109 - Institutional Economics and Economic Policy I
JED110 - Institutional Economics and Economic Policy II
JEB998 - Úvod do ekonomie

Životopis

Vzdělání

1975-79 Matematické metody v ekonomii na VŠE Praha
1979-83 doktorská studia VŠE Praha

Odborná praxe

1980-85 Výuka Operačního výzkumu a ekonometrie na VŠE Praha
1984-93 ČSAV - tvorba informačních systémů
1991-92 Ecole des Mines d´Paris - naukometrie a informační vědy
1994+ Výuka na IES UK-FSV (Makroekonomie, Hospodářský rozvoj a růst, Komparativní ekonomie)
2000 - 2012 Výuka pro Center of International Educational Exchange - The Economics of EU Enlargement
2008-2009 Hostující docent na Bentley University, Boston, USA
2009 - 2011 výuka na Anglo-Americké univerzitě v Praze
2012+ Výuka na VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra ekonometrie

Veřejné aktivity

2000 + Člen České společnosti ekonomické (2005-2009) člen představenstva ČSE)
2003-2007 Člen podoborové komise GA ČR 402 - ekonomie
2004-2008 Předseda Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj pro společenské a humanitní vědy
2007 - 2014 Člen Oborové rady pro doktorské studijní programy "Finance" a "Účetnictví a finanční řízení podniku" na VŠE Praha
2007+ člen redakční rady časopisu AUCO Czech Economic Review
2008+ člen Ediční rady Acta Oeconomica Pragensia
2010 - 2014 Člen Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
2012+ člen ediční rady Journal of East West Business

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

Please look into the SIS

Diplomové práce

Please look into the SIS

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 75/4
Oceněné: Bc. Alex Vinogradov, Bc. Hana Pražáková, Bc. Senta Andoková, Bc. Tereza Koudelková

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 39/8
Oceněné: Mgr. Jan Zika, Mgr. Jana Honzáková, Mgr. Ladislav Wintr, Mgr. Lenka Racková, Mgr. Michal Hlaváček, Mgr. Tomáš Havránek, Mgr. Tomáš Holub, Mgr. Vladimír Tomšík

Vedoucí doktorských prací

počet: 9
Arshad Hayat (17.6.2020), Mgr. David Marek, Ph.D. (4.10.2007), Mgr. Lenka Marková, Ph.D. (19.6.2008), Mgr. Petra Valíčková (21.4.2021), Mgr. Tomáš Holub, PhD., Mgr.MPhil.Kateřina Kašová, PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, PhD, PhDr. Jana Marková, Ph.D. (22.9.2008), PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY