doc. RNDr. Oldřich John CSc.

Fotografie

Akademická funkce: Associate Professor
Odborné zaměření: Parciální diferenciální rovnice
Členství: Externí, Katedra mikroekonomie a matematických metod

Kontakt

Kancelář:
Email: oldrich [DOT] john [AT] karlin [DOT] mff [DOT] cuni [DOT] cz
Telefon: 2191 3256
Osobní www stránka: http://adela.karlin.mff.cuni.cz/~john/
Konzultační hodiny: úterý 15.00 - 17.00, MFF, Karlín, Sokolovská 83, 2.patro

Další informace

Životopis

Vzdělání

MFF UK 1957-1960, Moskevská státní universita 1960 - 1963. (Diplomní práce z numer. matematiky u prof. J. Djakonova.) 1976 CSc., RNDr. (Práce o von Karmanových rovnicích), 1990 docentura na MFF (parciální diferenciální rovnice).

Odborná praxe

Od r. 1963 na katedře základních matematických disciplín a později na katedře matematické analýzy MFF UK. Několikaletá spolupráce s Institutem hygieny a epidemiologie. Přednášení matematických kurzů na IES. Spoluautor 1 monografie, autor a spoluautor 5 učebních textů, autor a spoluautor 30 vědeckých článků. Dlouhodobé studijní a přednáškové pobyty: Itálie (Pavia, Florencie, Milán), Švýcarsko (EPFL Lausanne), Německo (HU-Berlin, Heidelberg), Japonsko (Keio Univ. Jokohama).

Veřejné aktivity

1989-1991 předseda odb. organizace na MFF UK, 1993-1999 předsda AS MFF UK, člen vědecké rady MÚ AV ČR, člen red. rady časopisu Comm. Math. Univ. Carolinae, člen komisí pro st. závěrečné zkoušky, místopředseda oborové rady matematické analýzy, člen rigorozní komise pro matematiku na Západočeské Univ. v Plzni.

Nabídka témat závěrečných prací

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 3/1
Oceněné: Bc. Andrej Dudík

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY