doc. RNDr. Ondřej Kalenda Ph.D., DSc.

Fotografie

Akademická funkce: Associate Professor
Odborné zaměření: Topologie a funkcionální analýza
Členství: Externí, Katedra mikroekonomie a matematických metod

Kontakt

Kancelář:
Email: ondrej [DOT] kalenda [AT] mff [DOT] cuni [DOT] cz
Telefon: 2 2191 3252
Osobní www stránka: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kalenda
Konzultační hodiny: Aktuální informace jsou na mé webovské stránce.

Další informace

Životopis

Vzdělání

2004-05 Habilitační řízení na MFF UK, obor matematická analýza. Docentem jmenován k 1.5.2005
1995-97 Ph.D. na MFF UK
1993-94 AEA z funkcionální analýzy na Univerzitě Paris VI
1990-95 Magisterské studium matematiky na MFF UK

Odborná praxe

1995+ Výuka na MFF UK, PřF UK a IES FSV UK
Autor a spoluautor 49 vědeckých článků; spoluautor 2 učebních textů.

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

Matematická analýza některých ekonomických modelů. Cílem je prohloubení znalostí v některé oblasti matematiky (diferenciální rovnice, variační počet, optimální řízení) a aplikace na některý ekonomický model. Přesnější specifikace bude provedena po dohodě s případnými zájemci.

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 4/0
Oceněné:

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY