† prof. Ing. Karel Kouba DrSc.

Fotografie

Odborné zaměření: Transformační procesy v transitivních ekonomikách. Teorie pravidel transitivních ekonomik. Konstituční politická ekonomie. Teorie reforem. Strukturální reformy.
Členství: Bývalí pracovníci

Kontakt

Kancelář:
Email: ies [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
Telefon:

Další informace

Životopis

Vzdělání

V:
  Kdo je kdo: Osobnosti české současnosti, Agentura Kdo je kdo, Praha 1992-2002, 2005, str.321
  Sojka, M., Kdo byl kdo: Světoví a čeští ekonomové, Libri, Praha 2002, str.162-163
  Bauer, M., Karel Kouba a jeho místo v českém ekonomickém myšlení, Politická ekonomie 4, 2005, str.527-543

  Krédo: "Nejsem a nechci být majitelem pravdy. Mně přesně vyhovuje putování na pomezí hereze" (Czeslaw Milosz).

  1946 - Masarykova obchodní akademie v Jindřichově Hradci
  1951 - Vysoká škola věd hospodářských (původně Vysoká škola obchodní ČVUT) v Praze
  1957 - CSc v oboru politické ekonomie
  1959 - jmenován docentem politické ekonomie
  1969 - DrSc. v oboru ekonomie, (jmenovací dekret předán po politické rehabilitaci, 1990).
  1990 - jmenován profesorem politické ekonomie

Odborná praxe

1943 - 1945 - Hospodářské družstvo skladištní a výrobní v Kardašově Řečici
  1951 - 1964 - Vysoké školy: VŠVH, VŠCHT, VŠPHV, VŠE, VŠP
  1964 - 1971 - Ekonomický ústav ČSAV, (1969-1970 ředitel - tajnou volbou VR EÚ ČSAV)
  1967 - 1968 - University of California - Hostující profesor
  1971 - 1998 - ČKD PRAHA
  1995 - 1996 - Collegium Budapest, Institute for Advanced Study - Hostující profesor
  1998 - 1991 - Prognostický ústav ČSAV
  1991 - dosud - Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Institut ekonomických věd

Veřejné aktivity

1968 - 1970 - předseda Československé společnosti ekonomické (tajnou volbou Valného Shromáždění ČSE 1968)
  1968 -1970 a 1990 -1992 - předseda Vědeckého kolegia ekonomie ČSAV
  1990 - 1992 - člen Hospodářské rady vlády ČR
  1991 - 1992 - člen Privatizační komise MPO ČR
  1992 - 1997 - člen redakční rady PUBLIC, Slovinsko
  1992 - 1997 - člen redakční rady Journal of Comparative Economics - Arizona University USA
  1992 - 1998 - člen RSS - grantového výboru Sorosovy nadace
  1992 - 2002 - člen Vědecké rady FSV UK v Praze
  1990 - 2004 - člen Vědecké rady VŠE v Praze
  1992 - 2009 - člen redakční rady Prague Economic Papers
1992 - dosud - člen redakční rady Politická ekonomie

Ocenění

Cena ČSE v roce 2006 za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického myšlení za významný příspěvek k analýze systémových změn a ekonomických reforem.

Nabídka témat závěrečných prací

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 16/6
Oceněné: Bc. Ingrida Malatinská, Bc. Jaromír Baxa, Bc. Katarína Jánošíková, Bc. Ondřej Vychodil, Bc. Pavel Hanák, Bc. Tereza Bůžková

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 14/9
Oceněné: Mgr. Adam Geršl, Mgr. Ilona Katzová, Mgr. Jaromír Baxa, Mgr. Katarína Jánošíková, Mgr. Pavel Körner, Mgr. Roman Pazderník, Mgr. Tereza Mejtová, Mgr. Tomáš Mandík, Mgr. Zdeněk Kudrna

Vedoucí doktorských prací

počet: 1
PhDr. Adam Geršl, Ph.D. (31.3.2012)

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY