doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

Fotografie

Akademická funkce: Associate Professor
Odborné zaměření: Veřejné finance, politická ekonomie, evropská integrace
Členství: Interní, Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky

Kontakt

Kancelář: Bethesda, Maryland
Email: schneider [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
Telefon: +1 301 530 5032
Osobní www stránka: http://ies.fsv.cuni.cz/index.php?module=kernel&action=user&id_user=48&lng=en_GB
Konzultační hodiny: momentálně nejsou k dispozici

Další informace

Předměty

Garant

JEB129 - Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

Vyučující

JEB129 - Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

Životopis

Člen organizací

CESifo Research Fellow, European Economic Association, American Economic Association, International Institute for Public Finance

Vzdělání

1986-1989 Vysoká škola ekonomická, Praha
1992-1993 MPhil. Cambridge University, Velká Británie
1992-1998 PhD. CERGE-EI, Universita Karlova, Praha

Odborná praxe

1994+ IES FSV UK: Kurzy veřejných financí pro magistry, od roku 1997 i pro bakaláře
2000-2007 New York University, pražský kampus: Economics of Transition
2002-2007 IES FSV UK: Vedoucí katedry evropské ekonomické integrace, kurzy: Corporate Governance, European Economic Policies, Economics of Ageing
2008+ Zahraniční spolupracovník IES FSV, místo pobytu Washington DC, USA.
2008 - externí přednášející na Georgetown University, Washington, DC

Veřejné aktivity

1997+ člen edičního kruhu časopisu Finance a úvěr, od roku 1999 předseda EK, od roku 2000 editor, v letech 2002-2004 a opět od roku 2008 šéfredaktor časopisu, v letech 2004-2007 předseda redakční rady
1993-1999 a 2001 dále: Člen výkonného výboru České společnosti ekonomické, 1995-1999 člen představenstva ČEZ
1996-1998 Poradce ministra obchodu a průmyslu České republiky pro ekonomiku
2002-2007 místopředseda Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA)
2002-2004 výkonný ředitel sdružení The Leadership Forum
V letech 2007-2009 člen oborové rady Grantové Agentury ČR.
Referee pro časopisy Transition, Contemporary Economics, Eastern European Economics.
Od září 2008 blog na stránkách iHned věnovaný především hospodářské politice v ČR a v USA: http://blog.ihned.cz/index.php?p=YSchne

Ocenění

Nejlepším oceněním je úspěch studentů, s kterými jsem spolupracoval. Tady je několik příkladů:
Michal Ježek, Bc. 2002, Mgr.2004: Mladý ekonom ČSE roku 2002, získal stipendium na studium na Cambridge University v Británii, titul MPhil. získal v roce 2005. Od roku 2006 student v PhD. programu na Cambridge.
Jan Zápal Bc. 2002, Mgr. 2005: Englišova cena ČSE v roce 2004, získal stipendium na London School of Economics v roce 2005. Graduoval s vyznamenáním, od roku 2006 PhD. student na LSE.
Dalibor Roháč, Bc. 2005, Mgr 2006: Nejlepší esej v soutěži Institute de Recherches Economiques at Fiscales v roce 2005, získal stipendium na George Mason University, Virginia USA na roky 2005-2008. Od podzimu 2008 PhD. student na Oxford University.

Nabídka témat závěrečných prací

Semestrální práce

Příklady:
Deficity veřejných rozpočtů a ekonomický růst - empirická studie.
Struktura daňových příjmů v zemích OECD a v transformujících se zemích - srovnávací studie.
Nezaměstnanost a daně - srovnávací studie ze zemí OECD.
Jaké veřejné statky vlády většinou neposkytují a jaké soukromé statky naopak většinou poskytují. Proč? Esej.
Vztah mezi veřejnými výdaji a systémem hlasování v dané zemi. Empirická studie, nebo esej , teorie veřejné volby.
Důchodové systémy - argumenty pro zachování PAYG - cokoliv.
Penzijní fondy - ČR a svět. Odvození optimálních daní a jejich aplikovatelnost v praxi - esej.
Teorie růstu veřejného sektoru - studie.
Nerovnost a daňové zatížení - empirická studie zemí OECD.

Bakalářské práce

UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU POBYTU V ZAHRANIČÍ JSOU MOŽNÉ JEN PÍSEMNÉ KONZULTACE E-MAILEM!!
Pension systems in European countries - what can we learn from reforms?
Pension reform with children-related public pensions
Law makers - who are they? Professional and educational background of Czech (or other) law makers
Fiscal policy - political constraints and theoretical assumptions
1. Tržní selhání versus vládní selhání - esej.
2. Daně jako nástroj vládní politiky - esej.
3. Hlavní výdajové programy českých veřejných rozpočtů - popis a analýza potenciálních rizik.
4. Příjmy veřejných rozpočtů v ČR - popis a analýza potenciálních rizik.
5. Rozpočet Evropské unie a vliv na českou rozpočtovou politiku.
6. Srovnání českého rozpočtu s rozpočty vybraných zemí Evropské unie a zemí střední Evropy.
7. Důchodové systémy: možnosti přizpůsobení ve stárnoucí společnosti.
8. Důchodový systém - rozdíly mezi ČR a okolními státy.
9. Deficity veřejných rozpočtů a ekonomický růst - empirická studie.
10. Optimální nelineární daň- studie.
11. Teorie růstu veřejného sektoru - studie.
NOVE - Temata vedena Jane Zapalem (s moji pripadnou podporou) jsou uvedena v nize pripjenem souboru.

Diplomové práce

WARNING: AS I AM ABROAD FOR THE TIME BEING, ONLY EMAIL CONSULTATIONS AND SUPERVISIONS ARE AVAILABLE!!!!
Pension systems in European countries - what can we learn from reforms?
Pension reform with children-related public pensions
Law makers - who are they? Professional and educational background of Czech (or other) law makers
Fiscal policy - political constraints and theoretical assumptions
1. Daňové zatížení práce a kapitálu: stav a vývoj v ČR a ekonomické důsledky. 2. Progresivnost českého daňového systému.
3. Střední volič a jeho vliv na daňové systémy v Evropě a v USA - esej.
4. Důchodový systém - podmínky pareto efektivní změny.
5. Důchodové systémy - vliv demografie.
6. Důchodový systém - polská a maďarská reforma ve světle českého systému.
7. Jak od spotřebních daní k ekologické dani?
8. Rovnost ve společnosti - nástroje měření a nástroje ovlivňování.
9. Optimální zdanění: kritické prozkoumání předpokladů teorie - esej.
10. Daně a ekonomický růst - empirické srovnání.
11. Daně a ekonomický růst - ekonomická analýza.
12. Fiskální federalismus, vyšší územně správní celky a české veřejné rozpočty. 13. Funkce mimorozpočtových fondů v zemích EU.
14. Internet a daně - esej.
15. Globalizace a daňová konkurence: rizika a přínosy - esej, analýza.
16. Rozpočtové výdaje na podporu úspor: jejich efektivnost a ospravedlnitelnost.
17. Velikost veřejného sektoru ve světě: přínosy a náklady - analýza
18. Generační účetnictví: koncept a jeho aplikace na Českou republiku.
NEW AND RECOMMENDED - Thesis topics proposed and supervised by Jan Zapal (with my support) are in the document attached below.

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 35/5
Oceněné: Bc. Dalibor Roháč, Bc. Jan Kabátek, Bc. Katarína Miklovičová, Bc. Michal Ježek, Bc. Petra Benešová

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 37/6
Oceněné: Mgr. Gabriela Hrubá, Mgr. Lucie Antošová, Mgr. Michal Ježek, Mgr. Miroslava Žilková, Mgr. Petr Hedbávný, Mgr. Tomáš Merkner

Vedoucí doktorských prací

počet: 3
Mgr. Juraj Kopecsni, Ph.D. (30.9.2010), Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D. (15.12.2010), PhDr. Kamila Fialová, Ph.D. (18.4.2012)

Ke stažení

Strucny zivotopis
Thesis Topics supervised by Jan Zapal

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY