JEB055 - Seminář k aktualitám I

Kredit: 2
Role předmětu: Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - zimní
Garanti: PhDr. Tomáš Vyhnánek
Stránky kurzu: JEB055
Literatura: Články z odborného tisku dle zadání přednášejícího.
Popis: Seminář k aktualitám má za cíl uvést studenty 1. a 2. ročníku do aktuálních národohospodářských a podnikohospodářských témat na základě hlubšího porozumění historických a teoretických souvislostí. Seminář probíhá formou přednášky prokládané řízenou diskusí.

Povinnosti:
1) Účast (min. 6 přednášek)
2) Esej (výběr ze zadaných témat)

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY