JEB063 - Seminář k aktualitám II

Kredit: 2
Role předmětu: Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - letní
Garanti: PhDr. Tomáš Vyhnánek
Stránky kurzu: JEB063
Literatura: Články z odborného tisku dle zadání přednášejícího.
Popis: Seminář k aktualitám má za cíl uvést studenty 1. a 2. ročníku do aktuálních národohospodářských a podnikohospodářských témat na základě hlubšího porozumění historických a teoretických souvislostí. Seminář probíhá formou přednášky prokládané řízenou diskusí.

Podmínky zápočtu
V letním semestru 2018 bude zápočet z předmětu Seminář k aktualitám II udělen na základě
A) docházky: Je požadována účast alespoň na polovině seminářů.
B) kolokvia: Ve skupinách čtyř studentů proběhne řízená diskuse na některé z předem zveřejněných témat (zakládajících se na otázkách diskutovaných v průběhu jednotlivých seminářů). Předmětem hodnocení bude:
1) orientace v dané problematice, přehled o základních faktech
2) schopnost zaujmout promyšlené stanovisko (či vysvětlit, proč není možné učinit jednoznačný závěr)
3) schopnost reagovat na protiargumenty oponenta
4) a především samotný způsob a styl argumentace (včetně práce s jazykem, používání nekorektních argumentačních postupů atd.)

V SISu bude vypsáno několik termínů. Pokud se student nebude moci z vážného důvodu zúčastnit žádného z nich, domluví se na náhradním termínu.

DOTAZY:
Dotazy směřujte na Lenku Šlegerovou sle(dot)lenka(at)seznam(dot)cz

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY