JED110 - Institutional Economics and Economic Policy II

Kredit: 5
Role předmětu: Anglicky
Doktorský
Semestr - letní
Garanti: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
Stránky kurzu: JED110
Literatura:
Popis: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3694

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY