JEM032 - Banking and Risk Management

Kredit: 6
Role předmětu: Anglicky
Bankovnictví a podnikové finance - povinně specializační
CSF - elective
EEI a HP - povinně volitelný
ET - povinně volitelný
F,FT a B - povinně specializační
Magisterský - vše
Semestr - zimní
Garanti: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Stránky kurzu: JEM032
Literatura: Mejstřík M., Pečená M., Teplý P. (2014). Banking in Theory and Practice, ISBN 978-80-246-2870-7, Karolinum press
(The book can be purchased through http://www.cupress.cuni.cz/ink_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=3722).
Popis: Kurs bankovnictví seznamuje studenty základními pojmy bankovnictví a finančních trhů jako je finanční zprostředkování, bankovnictví a peněžní zásoba a formy řízení bankovních aktivních a pasivních obchodů. Jako jedno z východisek jsou vyloženy modely chování úrokových sazeb včetně zohlednění rizika a doby splatnosti,jakož i odpovídající podoby řízení rizika úrokové sazby. Analýza subjektů bankovního odvětví je dále rozvedena hodnocením jejich činnosti a souvisejících kreditních, likviditních, tržních i provozních rizik. Naznačují se metody řízení bank s cílem tvorby hodnoty pro akcionáře s přihlédnutím k těmto rizikům.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY