JEM036 - Financial Markets Instruments II

Kredit: 6
Role předmětu: Anglicky
Bankovnictví a podnikové finance - povinně specializační
CSF - elective
EEI a HP - povinně volitelný
ET - povinně volitelný
F,FT a B - povinně specializační
Magisterský - vše
MEF - elective
Semestr - letní
Garanti: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Stránky kurzu: JEM036
Literatura: Basic recommended textbooks:
Handouts: 03 Fixed Income Securities, 04 Swaps Contracts
Blake D.: Financial Market Analysis, McGraw-Hill, 1990. (The Czech translation and the the second edition is available)
Hull J.: Options, Futures, and Other Derivative Securities, Prentice-Hall International, 1993.
Popis: Kurz Nástroje finančních trhů II navazuje ve stejném stylu na kurz Nástroje finančních trhů I. Jeho cílem je poskytnout základní až středněpokročilé poznatky v oblasti teoretických východisek a praktického fungování vybraných segmentů finančího trhu, jmenovitě pevně úročených instrumentů (obligace, repo operace, hypotéky), swapových obchodů a kreditních derivátů. Důraz je kladen na pochopení úlohy těchto instrumentů při řízení finančních rizik a při provádění spekulačních, zajišťovacích a arbitrážových obchodů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY