JEM062 - Introductory Econometrics

Kredit: 6
Role předmětu: Anglicky
Magisterský - vše
MEF - elective
Semestr - zimní
Garanti: PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Stránky kurzu: JEM062
Literatura: Core textbooks (selected chapters):
Studenmund, A. H. (2016). Using Econometrics: A Practical Guide. Pearson Education, 7th Ed., .pdf
(e-book 7th Global Ed. from 2017 or 6th International Ed. from 2014 also possible).

Wooldridge, J. M. (2016). Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cengage Learning, 6th Ed., .pdf
(5th Ed. from 2012 or 7th Ed. from 2018 also possible).
Popis: Tento kurz je primárně určen pro studenty programů MEF, IEPS a studenty výměnných programů (Erasmus+). Není zamýšlen pro studenty místního magisterského programu.

Cílem kurzu je vybudovat, zrevidovat a systematizovat ekonometrické znalosti studentů. Nejdříve zopakujeme základy statistiky a následně se zaměříme především na praktickou aplikaci ekonometrických technik. Po většinu semestru se budeme zabývat lineárním regresním modelem a jeho odhadem pomocí metody nejmenších čtverců (OLS), základní, leč efektní techniky v arzenálu každého ekonoma. Během kurzu společně probereme základy ekonometrie: od opakování statistiky přes teorii a intuici odhadu metodou OLS, testování hypotéz, předpoklady lineárního regresního modelu, jejich možná narušení a vhodné nápravy, až po pokročilejší témata jako např. problém endogenity či logistickou regresi. Pro dobré pochopení limitací regresní analýzy budeme opakovaně diskutovat problematiku kauzality. Každé téma bude ilustrováno na aplikovaném příkladě a procvičeno na seminářích.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY