JEM111 - International Macroeconomics and Finance

Kredit: 6
Role předmětu: Anglicky
Centrální bankovnictví a finanční regulace - povinně specializační
CSF - core
ET - povinně volitelný
F,FT a B - povinně volitelný
Magisterský - vše
MEF - elective
Semestr - letní
Garanti: doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D.
Stránky kurzu: JEM111
Literatura: Main reading:
Obstfeld, M., Rogoff, K.: Foundations of International Macroeconomics. MIT Press, 1996.

Other reading:
• Romer, D., 1996, Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill.
• Barro, R., Sala-i-Martin, X, 1995, Economic Growth. McGraw-Hill.

see Course outline for a detailed reading list
Popis: Tento kurz pokrývá standardní makroekonomickou teorii pro otevřené ekonomiky na pokročilé úrovni. Po stručné rekapitulaci znalosti mezinárodní makroekonomie na středně pokročilé úrovni začíná s diskusí mezičasové směny mezi ekonomikami a determinace rovnovážného salda běžného účtu platební bilance. Jsou probírány neoklasické modely růstu pro malou otevřenou ekonomikou, pozornost se přitom soustřeďuje na jejich problémy a možnosti jejich řešení. Cenová konvergence je studována s využitím Balassova-Samuelsonova efektu. Druhý blok přednášek začíná modely měnových krizí, volbou optimálního kurzového režimu a teorií optimálních měnových zón. Pozornost se pak zaměřuje na cílování inflace v malých otevřených ekonomikách, reakce centrální banky na zahraniční šoky, nedokonalosti mezinárodních finančních trhů a diskusi řízení měnového kurzu v režimu cílování inflace.
Kurz předpokládá dobrou znalost makroekonomie pro uzavřenou ekonomiku na úrovni magisterského studia.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY