JJB010 - Základy filozofie a vzdělanosti

Kredit: 5
Role předmětu: Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
Česky
Semestr - zimní
Garanti: Doc. PhDr. Jan Halada CSc.
Stránky kurzu: JJB010
Literatura:
Popis: Přednáška je určena studentům prvního ročníku bakalářského studia jako komparativní úvod v kontextu základů humanitních věd, které v teorii a praxi reflektují mediální problematiku. Přehled a analýza filozofie a kulturně historických celků v jejich působení na člověka a společnost a ovlivnění způsobu myšlení, chování a jednání, s akcentem na analýzu aktuálně zpracovávaných problémů jejich mediálními nositeli a šiřiteli.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY