JLB056 - Úvod do ekonomické němčiny II

Kredit: 3
Role předmětu: Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
BEF - elective
Semestr - letní
Garanti: Ing. Regina Faltýnová
Stránky kurzu: JLB056
Literatura:
Popis: viz SIS

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance