Masters theses topics

Mgr. Ing. Adam Kučera
Interest rate modeling Macro-finance modeling Dynamic Nelson Siegel framework Affine Gaussian term structure model Insurance stress testing Investment fund sector stress testing

Tomáš Kučera MSc.
Social Bridges and Economic Growth Importance of Social Networks

PhDr. Zdeněk Kudrna PhD.
Financial market regulation in EU Regulatory reforms of financial markets in advanced and emerging markets Varieties of capitalism in old and new EU Member States

PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Students are welcome to contact me via email and consult the supervision of Master theses related to fields of my research interest. Maximum load of supervised theses is around 2 for 2020/2021: - simulation-based estimation methods in financial- and macro-econometrics (simulated MLE, simulated MM, analysis of performance, comparison), check some articles here or here - topics on Heterogeneous Agent Modelling in finance, e.g. calibration and estimation (SMM, SMLE) of HAMs, see a video about the HAM topic, also check a nice article here - analysis, calibration, or estimation (SMM, SMLE) of a Behavioural New Keynesian model, see a video about the macroeconomic ABM topic, read this article for more inspiration about bounded rationality in macro, or this textbook, or these nice papers (EER 2019, EER 2020) - an advanced empirical analysis of selected Behavioral Finance topics, read about interesting behavioural patterns and anomalies here. Are these patters still detectable today? Are they detectable at other markets than where discovered? Can one reasonably profit on this knowledge? Currently supervised Master theses: Alex Macejovsky: Multi-country ABM perspective on business cycles and deleveraging crises Tomas Mitro: Overconfidence and retail investors: case of a "kangaroo" market

Mgr. Petra Landovská
Students may come up with their own idea on topic in Health Economics, or we can discuss together.

JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek Ph.D.
Význam CEFTA v procesu transformace ekonomik zemí střední a východní Evropy Společná energetická politika Evropské unie Energetická bezpečnost zemí Visegrádské skupiny Energetická bezpečnost České republiky – současný stav a predikce budoucího vývoje Role a význam mezinárodních organizací pro zajišťování energetické bezpečnosti 50 let OPEC

PhDr. Petra Luňáčková Ph.D.
Topics closely related to electricity markets or competition policy and regulation, possibly network industries (electricity), general suggestions follow: Spot/futures electricity market analysis The connection between Czech and German electricity market Side effects of regulation (in particular electricity market regulation)

Mgr. Henrieta Tulejová M.S.
1. Dlouhodobě udržitelné financování zdravotnictví – nominalní pojistné, spoluúčast a value based insurance, soukromé připojištení, osobné zdravotní účty, jak financovat extrémně nákladnou péči 2. Risk adjustment – možnosti kultivace systému přerozdělování odvodů v ČR (PCG, DCG a další), využití pro predikční modely nákladů na péči a hodnocení poskytovatelů zdravotních služeb 3. Financování dlouhodobé péče 4. Platební mechanizmy motivující ke kvalitě a efektivitě poskytované péče – např. jak dál rozvíjet DRG v České republice 5. Benchmarking nemocnic 6. Problém informační asymetrie – efektivní hodnocení kvality a efektivity nemocnic a poskytovatelů zdravotních služeb, 7. Behaviorální ekonomie a motivace pojištěnců k péči o zdraví

Mgr. Barbora Malinská
Topics on financial econometrics are welcome

Mgr. Tereza Palanská M.A.
I suggest any topic regarding transfer pricing, base erosion, and profit shifting. Or any topic in the field of applied econometrics.

PhDr. Simona Malovaná Ph.D.
Any topic from the following areas relevant for central bank decision-making process: 1. developing and refining the methodology for stress tests of the sectors of the financial system, 2. developing instruments for identifying and quantifying hidden systemic risks, 3. analysing the transmission of macroprudential and microprudential instruments, 4. understanding the interactions between macroprudential, microprudential and monetary policies, 5. analyzing risks to financial stability stemming from the low interest rate environment. Please write your thesis in English and use LaTeX.

Mgr. Jan Mareš
see topics for bachelor theses

Ing. Aleš Maršál M.A.
Contribution to macro-finance literature Applications in Quantitative Macroeconomics: RBC & New Keynesian DSGE models Introducing term structure of interest rates into DSGE models Financial Economics: Consumption based asset pricing High frequency trading: algorithmic trading - ZIP60, adaptive aggressiveness algo...

Jakub Matějů
see above.

Mgr. Jindřich Matoušek
Behavioral and experimetal economics - general topics; collusion; combinatorial auctions

prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Master thesis topics within the fields: - Competitiveness and Exchange Rate: Institutions and Innovations See my grant GACR http://ies.fsv.cuni.cz/sci/grant/show/id/421/lang/cs Bankovnictví a finančních trhů - Basel III a Trade Finance - ve spolupráci s P.Andrlem (ICC) témata: i) platební metody v českém exportu a importu (situace, praktické zkušenosti, doporučení) ii)směnka v zahraničním obchodě – praktické využití směnky (právo, praxe, příklady) – k tomuto tématu má P.Andrle rozpracované materiály, možno směřovat k vydání publikace ICC CR iii)zkušenosti s využitím bankovních platebních a zajišťujících instrumentů v teorii a praxi – analýza situace u bank a firem iv) studie o podpoře exportu v ČR – ze strany státu, obchodních komor a dalších institucí – hluboká analýza situace, doporučení v) analýza bankovnich pravidel ICC u českých firem, zejména u vývozců a dovozců – přehled pravidel, služeb a situace – research

PhDr. Tomáš Merkner
Principal-Agent Theory and Executive Compensation

doc. Ing. Pavel Mertlík CSc.
Topics in Institutional Economics, Economic Policy, and Post Keynesian Economics (subject to agreement)

PhDr. Jakub Mikolášek
Telecommunication Market -prepaid & postpaid development -market strategies -international comparison Alcohol -microeconomic modelling -optimal taxation

prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
1. Institucionální evoluce v moderním českém státě. 2. Jaký model pro český kapitalismus v kontextu evropské integrace 3. Etická dimenze transformace a přibližování ČR k EU. 4. Etické kodexy a standardy v bankovnictví, na kapitálových trzích, v průmyslu a ve veřejné a státní správě. 5. Neregulérní ekonomika a hledání řádu. 6. Institucionální analýza české cesty privatizace. 7. Právní řád, morální řád a euro-americká civilizace. 8. Ekonomie a štěstí 9. Ekonomie rodiny

PhDr. Jiří Mlynář
any from the above indicated fields upon previous agreement

Ing. Michala Moravcová
Students are welcome to contact me via email and consult the supervision of Bachelor theses related to fields of my research interest. Monetary policy, Financial markets - general topics, Fundamental analysis, Technical analysis. Please see my fields of interest on the top of this web page Suggested topics: The impact of macroeconomic news (new information) on the price of financial assets (GARCH, Event Study methodologies)

Mgr. Magda Pečená Ph.D.
Please see topics in SIS Own invention related to Banking, esp. Risk Management in Banking is welcome

Mgr. Ing. Matěj Nevrla
I welcome any topic related to the field of applied financial econometrics. Only theses written in English and LaTeX are to be supervised.

Jiří Novák M.Sc., Ph.D., Deloitte Corporate Chair
I welcome proposals to supervise Master’s and Bachelor’s theses in financial accounting, financial analysis, company valuation, corporate finance, and behavioral finance. I only supervise theses written in English that have a clear ambition to be graded A (“1 Výborně”). Before agreeing to supervise a thesis I ask students to prepare a 5-page long thesis proposal that discusses the research question and specifies and motivates the hypotheses. Download below a document containing recommendations about how to write a good proposal. In addition, find below several files (templates) that could help you in your work.

Mgr. Patrik Nový
“Can Banks Profit from the Business Cycle? Credit Risk Management in the Czech Banking Context: Theory, Practices, Pilot Empirical Analysis”

Matěj Opatrný MSc.
Impact of Common Agriculture Policy on Czech farmers Subsidy and motivation - behavioral aspects Application of Synthetic Control Method on any relevant and interesting topic Anything related to Behavioral Economics and Comparative studies. I am a member of Czech Priorities Thesis, where you can apply for the stipend if youc conduct Master thesis in aformentioned research areas.

PhDr. Miroslav Palanský M.A.
Please see the file below. I will be happy to consider supervising theses related to political economy, public finance, development economics, taxation or tax abuse.

Mgr. Michal Paulus
Gravity models of trade and international political economy Hyman Minsky´s financial instability hypothesis (Post-keynesian economics)

Jaroslav Pavlíček M.A.
I will be happy to consider supervising theses on topics regarding the use of online data in various fields of economics and finance.

Mgr. Lukáš Petrásek
I am open to any topic in the field of asset pricing.

Petr Pleticha
All theses must be written in English. 1. Productivity puzzle - analyzing decelerating productivity in the context of technological progress 2. Global Value Chains - participation in the global economy and its impact on the domestic economic structure 3. Policy Analysis - topics ranging from regulatory impact analyses to the interplay between pandemic response and economic performance, but any policy-oriented topic is welcomed. Students can apply to scholarships (CZK 16,000) provided by Czech Priorities. 4. Other topics on empirical macroeconomics are welcomed

Mgr. Petr Polák MSc.
See SIS for currently proposed topics; Information technology, virtual markets, information economics P2P lending in Europe Meta-analysis

Mgr. Nikol Poláková
Topics in Taxes

PhDr. Oliver Polyák
I supervise topics related to the area of financial accounting, business ethics, application of IFRS or company valuation, preferably written in English. Students are welcome to specify their own topic in the field.

Mgr. Jan Procházka
EU monetary integration (e.g. from the point of view of institutions/Vývoj monetární integrace EU z hlediska institucionální koordinace a sbližování European Monetary policies/Evropská měnová politika Economic policies limitations of an EU member state/Omezení hospodářské politiky členské země EU Economic policies limitations of an EMU member state/Omezení hospodářské politiky členské země EMU Monetary Cooperation Central Banking Insitutions Central Bank Currency Board National Monetary Systems International Monetary System topics from International Trade topics from International Finance I topics from Structural Reforms topics from Economic policy of the Czech Republic (or another country) EU cooperation with third countries Regional International Cooperation nebo dle dohody/or up to the agreement

PhDr. Jana Votápková Ph.D.
Topics concerning efficiency measurements Topics in healthcare economics Improvement of fund redistribution to health insurance companies in the Czech Republic - compensation of costs of patients with renal failure (Magdaléna Škodová) Economic Growth and Obesity (Vijayshekhar Nerva) Send me an email with areas that interest you and we will discuss a specific topic.

Jan Průša M.Phil. (Cantab), Ph.D.
1) Theory of capital in economic thought: from past to present. (Focus on the Austrian school.) Overview including, but not limited to: Smith, Marx, Böhm-Bawerk, Wicksell, Lachmann, Keynes, von Strigl, Hayek, Mises, Kirzner. 2) The theory of capital in current economic thought. Overview including, but not limited to: Standard mainstream models focusing on technological progress (Solow residual, Real business cycle theory); extensions concerning human capital and education (Arrow); measurement of capital. 3) Technical and economic efficiency (theory, application, or both). 4) Subsidies of photovoltaic (or any other "renewable") power plants in the Czech Republic. The redistributive nature of subsidies. Cost and benefit analysis of Czech installed capacity. Potential comparison with other neighbouring countries. Besides, I will be glad to consult on any other topic related to my specialization -- please refer to my publications and literature mentioned therein.

Mgr. Lukáš Rečka
Topics in energy economics and energy modelling

Mgr. Dominika Špolcová
Topics related to economics of well-being or from the area of environmental economics are welcome. Students are welcome to specify the topic on their own. Only theses written in English and LaTeX are to be supervised.Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance