Mgr. Hana Džmuráňová

Photo

Position: Ph.D. Candidate
Field of interest: Banking, modeling of savings accounts and demand deposits, the net present value of non-maturing accounts to a bank, the impact of low rates environment on banks
Membership: Finance and Capital Markets, PhD Candidates

Contact

Office:
Email: hanadzmuranova [AT] gmail [DOT] com
Phone:
Available: on email

More information

Assistant

JEB101 - Principles of Economics I
JEB102 - Principles of Economics II

PhD study

Tutor: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.

Studying from: 2013
PhDr examination:
Final exam:
Dissertation Proposal defence:
Dissertation defence:

Current work:
Risk management of demand deposits

Dissertation topic:
Risk management of demand deposits

Disertation abstract:
The description and modeling of demand deposits with a focus at savings accounts and the impact of low rates environment.

Optional courses:
Kvantitativní metody 1 a 2

CV

Education

Master at IES FSV UK

Awards and prizes

Merit scholarship

Topics for supervision

Bachelor theses

Práce zaměřené na bankovnictví - řízení bilance, úrokové a likviditní riziko bank a bankovního sektoru, retailové bankovnictví v České republice (struktura produktového portfolia, hlavní rizika, modelování vývoje produktového portfolia, stresové testy, porovnání s USA, EU a jinými.)

Master theses

Net present value of demand deposits to a bank

Práce zaměřené na úrokové a likviditní riziko - jak to banka řídí, case studies na tato témata

Supervised Bachelor theses

all/awarded: 1/0
Awarded:

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance