Ing. Monika Hollmannová

Photo

Position: Senior Lecturer, Administrator
Field of interest: Accounting
Membership: Former pedagogues

Contact

Office: 509
Email: monika [DOT] hollmannova [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
Phone: 222 112 324
Available: Tuesday 9:30-11:00 room No. 509

More information

Syllabi

Course supervisor

JEM087 - Účetnictví cenných papírů

Teacher

JEM087 - Účetnictví cenných papírů

CV

Education

1983-1988 Mathem. Modeling, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague
1988-1990 Institute of Economics, Czechoslovak Academy of Sciences

Job history

1992+ Teaching at Institute for Economic Studies FSV UK

Extra activities

2000-2016 Member of the Academic Senate of FSV UK
2010-2021 Secretary

Topics for supervision

Term papers

Analýza účetních výkazů konkrétního investora se zaměřením na majetkové cenné papíry (dle vlastního výběru)
Analýza účetních výkazů konkrétního investora se zaměřením na dlužné cenné papíry (dle vlastního výběru)
Srovnání účetních výkazů konkrétního investora za rok 2000, 2001 a 2002 (promítnutí změn v postupech účtování)
Účetní výkazy finančních institucí
Cenné papíry a deriváty v cizí měně, kursové rozdíly
Finanční prostředky na portfoliovém účtu spravovaném finanční institucí. Portfolio se skládá z hotovostních nástrojů, dluhopisů a akcií.
Zdanění finančních investic

Master theses

Právní úprava a metodika účtování cenných papírů
ECONOMIC COMMUNITIES Equal Opportunities for Men ned Women (Equal pay for equal work of the same effort)

Supervised Bachelor theses

all/awarded: 5/0
Awarded:

Supervised Master Theses

all/awarded: 11/3
Awarded: Mgr. Petr Mestančík, Mgr. Zdeněk Drozd, Mgr. Zuzana Znamenáčková

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY