doc. RNDr. Ondřej Kalenda Ph.D., DSc.

Photo

Position: Associate Professor
Field of interest: Topology and functional analysis
Membership: External, Microeconomics and Mathematical Methods

Contact

Office:
Email: ondrej [DOT] kalenda [AT] mff [DOT] cuni [DOT] cz
Phone: 2 2191 3252
Personal web pages: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kalenda

More information

CV

Education

2004-05 Habilitation process on MFF UK, in mathematical analysis.
1995-97 Ph.D. studies on MFF UK (mathematics)
1993-94 AEA at University of Paris VI (functional analysis)
1990-95 Master studies on MFF UK (mathematics)

Job history

1995+ Teaching on Faculty of Mathematics and Physics, Faculty of Natural Sciences and IES FSV UK
Author and coauthor of 49 research papers.

Topics for supervision

Bachelor theses

Matematická analýza některých ekonomických modelů. Cílem je prohloubení znalostí v některé oblasti matematiky (diferenciální rovnice, variační počet, optimální řízení) a aplikace na některý ekonomický model. Přesnější specifikace bude provedena po dohodě s případnými zájemci.

Supervised Bachelor theses

all/awarded: 4/0
Awarded:

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY