doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.

Photo

Position: Associate Professor
Field of interest: Public Finance, Political Economy, European Integration
Membership: European Economic Integration and Economic Policy, Internal

Contact

Office: Bethesda, Maryland
Email: schneider [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz
Phone: +1 301 530 5032
Personal web pages: http://ies.fsv.cuni.cz/index.php?module=kernel&action=user&id_user=48&lng=en_GB
Available: Not available

More information

Syllabi

Course supervisor

JEB129 - Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

Teacher

JEB129 - Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign Debt Ratings

CV

Organisation Memberships

CESifo Research Fellow, European Economic Association, American Economic Association, International Institute for Public Finance

Education

1986-1989 MA Prague School of Economics, Prague, Czech Republic
1992-1993 MPhil. Cambridge University, United Kingdom
1992-1998 PhD. CERGE-EI, Charles University, Prague, Czech Republic

Job history

1994+ undregraduate and graduate courses in Public Finance at the IES FSV UK
2000-2007 New York University, Prague campus: Economics of Transition, undergraduate course
2002-2007 IES FSV UK: Head of the European integration department, courses in Corporate Governance, European Economic Policies, Economics of Ageing
2008+ Foreign-based researcher with the IES, Washington DC, USA. Adjunct professor of economics at Georgetown University, Washington DC.

Extra activities

1997+ Board member of the journal Finance a úvěr, board member since 1999, co-editor since 2000, editor-in-chief 2002-2004 and from 2008, chairman of the board 2004-2007
1993-1999 and since 2001: Board member of the Czech Economic Society
1996-1998 Economic advisor to the Minister of Industry and Trade
2002-2007 Vice-chairman of the Institute for Social and Economic Analyses (ISEA)
2002-2004 Executive director of The Leadership Forum
Referee in economic journals: Transition, Contemporary Economics, Eastern European Economics.

Awards and prizes

The best award comes when students, I have worked with, succeed. There are several examples:
Michal Ježek, Bc. 2002, Mgr.2004: Young Economist Award of the Czech Economic Association in 2002, later awarded a stipend at Cambridge University in Britain, MPhil. in 2005, now a PhD. student in Cambridge.
Jan Zápal Bc. 2002, Mgr. 2005: Englišova cena of the Czech Economic Association in 2004, awarded a stipend at London School of Economics for master degree which he received with distinction in the spring of 2006. Now a PhD. student at the LSE.
Dalibor Roháč, Bc. 2005, Mgr. 2006: Best essay by the Institute de Recherches Economiques at Fiscales in 2005, PhD. stipend at George Mason University, Virginia USA 2005-2008, PhD. student at Oxford University since 2008.

Topics for supervision

Term papers

Příklady:
Deficity veřejných rozpočtů a ekonomický růst - empirická studie.
Struktura daňových příjmů v zemích OECD a v transformujících se zemích - srovnávací studie.
Nezaměstnanost a daně - srovnávací studie ze zemí OECD.
Jaké veřejné statky vlády většinou neposkytují a jaké soukromé statky naopak většinou poskytují. Proč? Esej.
Vztah mezi veřejnými výdaji a systémem hlasování v dané zemi. Empirická studie, nebo esej , teorie veřejné volby.
Důchodové systémy - argumenty pro zachování PAYG - cokoliv.
Penzijní fondy - ČR a svět. Odvození optimálních daní a jejich aplikovatelnost v praxi - esej.
Teorie růstu veřejného sektoru - studie.
Nerovnost a daňové zatížení - empirická studie zemí OECD.

Bachelor theses

UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU POBYTU V ZAHRANIČÍ JSOU MOŽNÉ JEN PÍSEMNÉ KONZULTACE E-MAILEM!!
Pension systems in European countries - what can we learn from reforms?
Pension reform with children-related public pensions
Law makers - who are they? Professional and educational background of Czech (or other) law makers
Fiscal policy - political constraints and theoretical assumptions
1. Tržní selhání versus vládní selhání - esej.
2. Daně jako nástroj vládní politiky - esej.
3. Hlavní výdajové programy českých veřejných rozpočtů - popis a analýza potenciálních rizik.
4. Příjmy veřejných rozpočtů v ČR - popis a analýza potenciálních rizik.
5. Rozpočet Evropské unie a vliv na českou rozpočtovou politiku.
6. Srovnání českého rozpočtu s rozpočty vybraných zemí Evropské unie a zemí střední Evropy.
7. Důchodové systémy: možnosti přizpůsobení ve stárnoucí společnosti.
8. Důchodový systém - rozdíly mezi ČR a okolními státy.
9. Deficity veřejných rozpočtů a ekonomický růst - empirická studie.
10. Optimální nelineární daň- studie.
11. Teorie růstu veřejného sektoru - studie.
NOVE - Temata vedena Jane Zapalem (s moji pripadnou podporou) jsou uvedena v nize pripjenem souboru.

Master theses

WARNING: AS I AM ABROAD FOR THE TIME BEING, ONLY EMAIL CONSULTATIONS AND SUPERVISIONS ARE AVAILABLE!!!!
Pension systems in European countries - what can we learn from reforms?
Pension reform with children-related public pensions
Law makers - who are they? Professional and educational background of Czech (or other) law makers
Fiscal policy - political constraints and theoretical assumptions
1. Daňové zatížení práce a kapitálu: stav a vývoj v ČR a ekonomické důsledky. 2. Progresivnost českého daňového systému.
3. Střední volič a jeho vliv na daňové systémy v Evropě a v USA - esej.
4. Důchodový systém - podmínky pareto efektivní změny.
5. Důchodové systémy - vliv demografie.
6. Důchodový systém - polská a maďarská reforma ve světle českého systému.
7. Jak od spotřebních daní k ekologické dani?
8. Rovnost ve společnosti - nástroje měření a nástroje ovlivňování.
9. Optimální zdanění: kritické prozkoumání předpokladů teorie - esej.
10. Daně a ekonomický růst - empirické srovnání.
11. Daně a ekonomický růst - ekonomická analýza.
12. Fiskální federalismus, vyšší územně správní celky a české veřejné rozpočty. 13. Funkce mimorozpočtových fondů v zemích EU.
14. Internet a daně - esej.
15. Globalizace a daňová konkurence: rizika a přínosy - esej, analýza.
16. Rozpočtové výdaje na podporu úspor: jejich efektivnost a ospravedlnitelnost.
17. Velikost veřejného sektoru ve světě: přínosy a náklady - analýza
18. Generační účetnictví: koncept a jeho aplikace na Českou republiku.
NEW AND RECOMMENDED - Thesis topics proposed and supervised by Jan Zapal (with my support) are in the document attached below.

Supervised Bachelor theses

all/awarded: 35/5
Awarded: Bc. Dalibor Roháč, Bc. Jan Kabátek, Bc. Katarína Miklovičová, Bc. Michal Ježek, Bc. Petra Benešová

Supervised Master Theses

all/awarded: 37/6
Awarded: Mgr. Gabriela Hrubá, Mgr. Lucie Antošová, Mgr. Michal Ježek, Mgr. Miroslava Žilková, Mgr. Petr Hedbávný, Mgr. Tomáš Merkner

Supervised Ph.D. Theses

number: 3
Mgr. Juraj Kopecsni, Ph.D. (30.9.2010), Mgr. Radovan Chalupka, Ph.D. (15.12.2010), PhDr. Kamila Fialová, Ph.D. (18.4.2012)

Downloadable

Brief CV
Thesis Topics supervised by Jan Zapal

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY