JEM025 - The Czech Economic Thought-WILL BE CANCELLED 1.10.2009

Credit: 6
Status: Czech
Course supervisors: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Course homepage: JEM025
Literature: Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického učení, Praha, Beck,1999
Sojka, M a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. Svoboda-Libertas, 1994
Vencovský, F.: Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. Brno,NUM, Georgetown,MU, NAUMA, 1977
Pramenná literatura bude upřesněna podle zájmu posluchačů
Description: .

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY