† doc. Ing. Jiří Havel CSc. - News

11/10/2005 - For Third Year Undergraduates

The subject MB065 - Úvod do mezinárodního a evropského práva will be Alt A for this semester.

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY