† prof. Ing. Milan Sojka CSc. - News

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY