Barbora Holková - Novinky

19.06.2023 - Výběrové řízení na pracovní pozice do CDS

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA TŘI PRACOVNÍ POZICE DO CENTRA DOKTORSKÝCH STUDIÍ NA IES

 

 

 

ORGANIZAČNĚ-SPRÁVNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE PRO CENTRUM DOKTORSKÝCH STUDIÍ

 

Na pozice organizačně-správních pracovníků / pracovnic pro CDS Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy hledáme tři nové kolegy / kolegyně.

 

POŽADAVKY:

 

magisterské vzdělání odpovídajícího směru

 

student/ka české formy prezenčního doktorského studia na Institutu ekonomických studií FSV UK v akademickém roce 2021/2022

 

znalost anglického a českého jazyka slovem i písmem na velmi dobré úrovni

 

NABÍZÍME:

 

pracovní úvazek ve výši 0,1 

 

předpokládaný nástup 1. 10. 2021

 

další finanční podpora nad rámec mzdy formou stipendia cca 12 500 Kč/měsíc

 

pracovní pozice není vhodná pro studenty, kteří mají jiný plný pracovní úvazek a to na 40 hodin/týden

 

pracovní náplň: organizační a administrativní podpora doktorského studia v rámci Centra doktorských studií při IES FSV UK

 

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:

 

profesní životopis

 

motivační dopis

 

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 10. 6. 2023 na emailovou adresu: kariera@fsv.cuni.cz 

 

nebo s označením „IES CDS“ do podatelny FSV na adrese:

 

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
personální oddělení
Smetanovo nábřeží 6
Praha 1, 110 01

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat administrátora řízení Renatu Nedomovou (Renata.Nedomova@fsv.cuni.cz).

 

 

 

30.04.2023 - Rozšíření akreditace ACCA


ACCA Exemption Accreditation

IES FSV UK prodloužil spolupráci s mezinárodní profesní asociací ACCA (Association of Chartered Certified Accountants - celosvětově uznávanou profesní organizací v oblasti financí a účetnictví s více než 233 000 členy a 536 000 studenty v 179 zemích) a úspěšně obdržel akreditaci na vybrané studijní programy. Zařadil se tak mezi přední české instituce, které úspěšně získaly ACCA akreditaci a otevřely tímto krokem svým studentům dveře pro další příležitosti a rozvoj.
V současné době mohou využít výhod v podobě uznání ACCA zkoušek studenti z následujících akreditovaných studijních oborů: 

 • Bakalářský program Ekonomie a finance

 • BA Economics and Finance (BEF)

 • Magisterský program Ekonomie a finance

 • MA Economics and Finance (MEF)

 • Masters in Finance and Data Analytics (MFDA)

Absolventi těchto programů získávají právo na uznání čtyř ACCA zkoušek: 

 • BT - Business and Technology

 • MA - Management Accounting

 • FA - Financial Accounting

 • FM - Financial Management

Uznání ACCA zkoušky FM - Financial Management je podmíněno úspěšným absolvováním předmětů Corporate Finance (JEM034) a Financial Markets (JEM037).
Akreditace je platná pro absolventy v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2026.

Detailní podmínky a přihlášky najdete zde: https://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/387

 

28.04.2023 - Petr Janský publikoval článek v časopise IMF Economic Review

Náš kolega Petr Janský a Javier Garcia-Bernardo a Thomas Tørsløv publikovali svůj společný výzkum z projektu Corptax v prestižním časopise IMF Economic Review. Článek  Decomposing Multinational Corporations’ Declining Effective Tax Rates je v kompletním znění k dispozici zde

shrnutí pro Twitter: https://twitter.com/petr_jansky/status/1508356538557153280

Anotace  

Vyvíjíme metodiku, pomocí které pozorovaný pokles efektivních daňových sazeb nadnárodních korporací (MNC) rozkládáme na několik složek a kvantifikujeme roli, kterou v tomto poklesu hrají daňové ráje. Tuto metodiku aplikujeme na nejlepší dostupná data o nadnárodních korporacích se sídlem v USA (zdroj: Úřad pro ekonomickou analýzu)  a v EU (zdroj: společnost Orbis) a dospěli jsme ke třem hlavním zjištěním:

Zaprvé odhadujeme, že mezi lety 2005 a 2015 nárůst zisků v daňových rájích přímo vysvětluje pouze 29 %, respektive 1 % ze 7 %, respektive 9 %  objemu poklesu objemu zisků na daních od společností v USA , respektive v EU.  

 pouze 29 % ze 7% objemu poklesu zisku na daních od společností v USA a 1% z 9 % objemu poklesu zisků na daních od společností v EU. 

Zadruhé zjišťujeme, že americké nadnárodní korporace profitovaly především z domácího zdanění, ze snížení daňového základu, které lze z větší části vysvětlit sektorovými změnami, zatímco zákonná sazba zůstala konstantní.

Zatřetí ukazujeme, že MNC v EU měly prospěch především z poklesu domácích zákonných sazeb a pozorujeme podobné vzorce napříč zeměmi EU, hostitelskými zeměmi a odvětvími.

 

31.03.2023 - Publikace výzkumu J. Bajzíka v Journal of Financial Stability

V dubnovém čísle časopisu Journal of Financial Stability vychází článek 

"Macroprudential policy in central banks: Integrated or separate? Survey among academics and central bankers", jehož spoluautory jsou náš doktorand Josef Bajzík a naše absolventka Simona Malovaná  

 Anotace:
We surveyed experts from academia, central banks, and other regulatory institutions on the preferred institutional setup of macroprudential policy and the underlying interactions stemming from the conduct of monetary and macroprudential policy. We find substantial support for the integration setup, under which macroprudential policy is entrusted to the central bank and not to a separate institution. The most significant factors driving the respondents’ views are the large degree of interdependence of the two policies, the potential information gains from keeping them “under one roof”, and a greater capability to resolve strategic conflicts. We identify non-negligible heterogeneity in the responses, especially in terms of respondents’ experience, expertise, and position.

Blahopřejeme k publikaci! 

Je pro monetární a makroobezřetnostní politiky lepší, aby byly nastavovány jednou institucí nebo dvěma? A jaké výhody a nevýhody přináší rozdíly v tomto institucionálním uspořádání? Na tyto a další otázky jsme se ptali spolu našich kolegů z akademie, centrálních bank a z dalších regulatorních institucí. Více informací se dočtete v našem článku.

 

31.03.2023 - Velký rozhovor s Petrem Janským v magazínu Reportér

 

 

 o možných úpravách daňového systému

Seznam zprávy + 

 

 

 https://www.mujrozhlas.cz/zive/plus?autoplay=1&_ga=2.203346198.607015596.1677670067-311876582.1669653305

Petr Janský  - komentář o valorizaci penzí

31.03.2023 - Rozhovor s prof. Krištoufkem

 https://www.lupa.cz/clanky/ladislav-kristoufek-decentralizovane-finance-a-krypto-jsou-jako-laborator/ 

30.03.2023 - Oldřich Dědek pro časopis Forbes o měnové politice ČNB

 https://forbes.cz/kritika-neni-fer-na-hodnoceni-politiky-cnb-je-jeste-cas-rika-odchazejici-clen-rady-oldrich-dedek/

30.03.2023 - Výzkum Jiřího Kukačky a prof. Krištoufka ve Financial Innovation

 Finally out! Major cryptos dynamics is formed by complex interactions between fundamental and speculative components with bifurcation (catastrophe) events. #Bitcoin has the strongest fundamentals. #Dogecoin is the craziest. Check it out, it's free! #OpenAccess #bitcoin #cryptoassets #cryptocurrencies #research
https://rdcu.be/c6TEI

 

Abstrakt: The driving forces behind cryptoassets' price dynamics are often perceived as being dominated by speculative factors and inherent bubble-bust episodes. The fundamental components are believed to have a weak, if any, role in the price formation process. This research studies five cryptoassets with different backgrounds, including Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, and Dogecoin between 2016 and 2022. It utilizes the cusp catastrophe model to connect the fundamental and speculative drivers with possible price bifurcation characteristics of events of a market collapse. The findings show that all studied assets except Dogecoin demonstrate their price and returns dynamics emerge from complex interactions among both fundamental and speculative components, including episodes of price bifurcations. Bitcoin shows the strongest fundamentals, with the on-chain activity and economic factors driving the fundamental part of the dynamics. Investor attention and off-chain activity mainly drive the speculative component for all studied assets. Within the fundamental drivers, the analyzed cryptoassets present their coin-specific factors, which can be tracked to their protocol specifics and are economically sound.

24.03.2023 - Cambridge Lectures in Economic History: Writing the History of Changing Times in Changing Times

Zveme všechny zájemce o moderní ruské (a evropské) dějiny na přednášku:

WRITING THE HISTORY OF CHANGING TIMES IN CHANGING TIMES.

Přístup historiků k sovětským/ruským dějinám od Brežněva po Putina

Přednášející: Dr. Jana Howlett z University of Cambridge.

Přednáška je součástí cyklu Cambridge Lectures in Economic History, který na IES FSV UK pravidelně pořádá  Antonie Doležalová.

Kdy? Ve čtvrtek 30. března v 18:30 hod. 
Kde? FSV, budova Hollar (Smetanovo nábřeží 6), místnost 112

Jana Howlett je emeritní docentkou a spolupracovnicí katedry slavistiky a Jesus College na Univerzitě v Cambridge, kde od roku 1976 vyučuje ruské dějiny a kulturu, specializuje se na raně novověké dějiny a kulturu Moskvy a SSSR/Ruska 20. století. Těmto oblastem se věnuje i ve své publikační činnosti. V letech 1991-2005 byla tajemnicí společného rusko-americko-britského projektu na vydání Archivu sovětské komunistické strany a sovětského státu a poradkyní ministra pro archivy Ruské federace.

Foto: Antonie Doležalová

 

23.03.2023 - Julie Chytilová a Michal Bauer získali Cenu Bedřicha Hrozného

Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin každoročně uděluje rektor či rektorka UK za původní, kvalitní a významný počin pracovníka či týmu působícího na univerzitě. Těší nás, že toto ocenění za rok 2022 získali i Michal Bauer a Julie Chytilová působící na IES FSV UK a CERGE-EI, za publikaci výzkumu o odmítání očkování v časopise Naturena které měli oba zásadní autorský podíl:

"Výzkum týmu Michala Bauera a Julie Chytilové má výrazný přesah do dalších společensko-vědních disciplín a – jak ukazuje jejich oceněná studie publikovaná v časopise Nature – spojuje i často oddělené světy společensko-vědních disciplín a přírodních věd. Publikace českých vědců společensko-vědních disciplín v tomto neprestižnějším víceoborovém časopise téměř neexistují -dle našich informací se jedná o první článek, kde převažující a vedoucí roli hrají autoři z českých výzkumných pracovišť," zdůvodňuje jeden z bodů nominace na cenu ředitel IES, Martin Gregor, a dále vysvětluje význam a přínos oceněného výzkumu: 

"Empirický výzkum, na kterém Michal Bauer a Julie Chytilová pracovali společně se dvěma kolegy a někdejšími studenty, kteří dnes působí na univerzitách v Miláně a v Bonnu, ukázal, že jedním z významných důvodů odmítání očkování je zkreslení představ veřejnosti o názorech lékařů na očkování. Za tímto účelem tým provedl rozsáhlá dotazníková šetření k identifikaci názorů lékařské komunity ohledně očkování proti covidu-19 a k povědomí veřejnosti o těchto názorech lékařů.
První dotazníkové šetření realizované mezi deseti tisíci lékařů v České republice ukázalo, že schváleným vakcínám důvěřovalo 89% lékařů, 90% z nich bylo očkováno a téměř 96% by očkování doporučilo svým zdravým pacientům. 
Druhé šetření mezi 2101 ale odhalilo, že se  lidé domnívají, že pouze 60% lékařů věří vakcínám a pouze 57% lékařů by se nechalo očkovat. Hypotézou výzkumného týmu bylo, že za tímto zkreslením ve vnímání prospěšnosti vakcín je snaha médií o vyvážené informování veřejnosti a zprostředkování protichůdných názorů k mediálně kontroverzním tématům.

Dalším krokem výzkumu byl experiment: náhodně vybrané polovině respondentů druhého šetření byla komunikována informace ohledně skutečného konsenzuálního názoru lékařů. Výzkum ukázal, že tato informace přesvědčila řadu lidí a snížila rozhodnutí se neočkovat během následujících 9 měsíců o celých 20 %. Výzkum tak poukázal na důležitost informování nejenom o názorových nesouladech mezi odborníky, ale zejména i o míře konsensu odborných názorů mezi širokou veřejností. Zárověň přispívá k porozumění, jak informační toky ovlivňují rozhodování veřejnosti v důležitých otázkách, které mají reálné dopady na kvalitu jejich života."

Rozhovor s našimi kolegy o jejich výzkumu a úspěchu přinesl také časopis UK Forum, připomenout si jej můžete zde.

Cena bude předána na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení univerzity.

Srdečně blahopřejeme! 

Foto: Vladimír Šigut

21.03.2023 - Zveme na přednášku s prof. Annou Alberini (University of Maryland)

Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik ve spolupráci s IES FSV UK a COŽP UK Vás srdečně zve na přednášku prof. Anny Alberini z University of Maryland s názvem „Competing Forces in the German New Car Market: How do they Affect Diesel, PHEV, and BEV sales?" o tom, jaký je vliv politik zaměřených na snížení emisí z dopravy  z osobních automobilů (zákaz nafty, slevy na elektromobily a dotace na budování dobíjecích stanic) na prodeje dieselových automobilů, plug-in hybridů a elektromobilů v Německu.

Datum: 22. března, 2023
Čas: 15:30 – 17:00
Místo: Institut ekonomických studií FSV UK, Opletalova 26, 110 00, Praha 1

Na přednášku je nutné se zaregistrovat zde.
Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce.
Více informací o přednášce i projektu SEEPIA najdete zde.

 

 

18.03.2023 - Guest lecture 23.3. s datovým expertem Miroslavem Umlaufem

Zveme vás na mimořádnou přednášku v rámci předmětu Strategic Management (JEB112).

Kdy? čtvrtek 23. března od 14 hodin 

Kde? místnost č. 314, budova IES (Opletalova 26) 

Hostem bude Miroslav Umlauf, ostřílený lídr v oblasti dat a technologií s více než 15 lety zkušeností z celého světa. V průběhu své kariéry se stal expertem v oblasti datové analýzy, správy, soukromí a bezpečnosti a spolupracoval se společnostmi napříč odvětvími - bezpečnost, telekomunikace, zdravotnictví, blockchain, maloobchod a výroba. Mirkovy zkušenosti zahrnují mimo jiné výkonné pozice ve společnostech AVG a AVAST.
Kromě toho, že se rád a s nadšením dělí o své bohaté zkušenosti profesní, přednáší také o dovednostech v oblasti dat, aby lidem pomohl lépe datům porozumět a chránit je. Momentálně spolupracuje se špičkovými univerzitami na projektu vytvoření studijního programu zaměřeného na data, který zajistí, že další generace datových profesionálů bude mít vše potřebné pro to, aby uspěla v tomto neustále se vyvíjejícím prostředí. Cílem Mirka Umlaufa je především umožnit jednotlivcům a organizacím činit informovaná rozhodnutí efektivním využíváním a ochranou jakýchkoli dat. Mirkovy guest lectures v minulosti vedly k úspěšným mentoringům a spolupracem s našimi studenty.

Těšíme se na vaši účast!

 

17.03.2023 - Uzávěrka přihlášek na magisterský program Ekonomie a finance již 31.3.

Dovolujeme si připomenout, že se blíží uzávěrka přihlášek na navazující magisterský studijní program Ekonomie a finance - 31.3. 2023

Tento program nabízí čtyři užší specializace (z nich si stačí zvolit při zápisu na podzim): 

Otevírá tak možnost věnovat se v detailu a uceleně zvolené oblasti, např. monetární ekonomii a finančním trhům, makroekonomickému modelování, finanční ekonometrii, oceňování aktiv, bankovnictví, podnikové ekonomii a financím, datové analýze podniků a sektorů, veřejným financím, hospodářské politice, ekonomii zdravotnictví, ekonomii trhu práce či rozvojové ekonomii.

 • Přihlášku a podmínky pro přijetí/ upuštění od přijímací zkoušky najdete zde
 • Ukázky přijímacích testů si pro představu můžete stáhnout zde.
 • Záznam webináře s doc. Adamem Geršlem si můžete přehrát zde. 
 • FAQ

 

17.03.2023 - Komentář Petra Janského pro ČT24 a TV Prima k vládním úsporným opatřením

Ministerstvo financí připravilo na základě návrhů Národní ekonomické rady vlády (NERV) a dalších ministerstev sadu opatření, která by měla pomoci ozdravit veřejné finance - jedná se například o zvýšení daně z nemovitosti, snížení či zrušení podpory stavebního spoření, vyšší odvody na sociální pojištění OSVČ, zvýšení spotřebních daní, změny DPH, změnu zdanění hazardu... na některých panuje shoda, o jiných se vedou živé debaty.
Co na to říká náš kolega a člen NERV Petr Janský? "Rád vidím, že naše návrhy jsou pro vládu podnětné ...  největší dopad na veřejné finance ale mají v tuto chvíli úpravy důchodového systému, tam se bavíme o desítkách miliard korun úspor," řekl ve zprávách na ČT 24 (téma začíná v čase 9:00), podrobněji pak o důchodové reformě a plánovaných úsporných opatřeních vlády hovořil s Pavlínou Volfovou a jejími dalšími hosty v pořadu 360° na CNN Prima News. Tento pořad si můžete přehrát zde, rozhovor s Petrem Janským začíná v čase 39:50.  

16.03.2023 - 6 nových grantů GA UK pro naše studenty

Naši studenti získali v aktuální výzvě Grantové agentury Univerzity Karlovy příležitost řešit následující problémy:

Magisterský program: 

 • Gömöryová, Katarína: Ženy vo vedúcich pracovných pozíciách a finančná výkonnosť firmy: Metaanalýza 

Doktorský program: 

 • Pavlovová, Anna: Sensitivita cen potravin: Eseje o nabídce a poptávce 
 • Švéda, Josef: Posouzení dopadu dopadu geopolitických rizik na rozvoj zelených financí 
 • Iorngurum, Tersoo David: Metaanalytický přístup ke kalibraci pass-through faktorů relevantních pro měnovou politiku 
 • Petrásek, Lukáš: Dokáže strojové učení vysvětlit vliv nových zpráv na ceny aktiv? 
 • Bortnikova, Kseniya: Pravidelně zveřejňované makroekonomické zprávy a měnové trhy: meta-analýza empirického vztahu

 Všem úspěšným žadatelům blahopřejeme a přejeme hodně zdaru a nápadů v jejich výzkumu.

 

15.03.2023 - Absolvent Jan Hlavsa: z IES do Londýna a zase zpátky

Studentský spolek E-Klub zve na další zajímavou přednášku,
tentokrát s absolventem bakalářského studia na IES a magisterského studia na London School of Economics, Janem Hlavsou. 

Ten po studiích strávil několik let prací v londýnské City, kde spravoval miliardová portfolia. Po návratu ze Spojeného království založil startup Fondee, investiční platformu s více než 10 000 uživateli fungující nejen u nás v Česku, ale i u našich sousedů na Slovensku a v Polsku.  

Jaké byly jeho zkušenosti se studiem a prací v Londýně? Jak zúročil zkušenosti z IES? Kdy si ujasnil, jaký kariérní směr ho láká?  A jaké to je, založit svůj vlastní startup?  

Přijďte 21. 3. v 18:30 do místnosti č. 206 na Opletalově a dozvíte se odpovědi nejen na tyto otázky. Více info zde.

Těšíme se na vás!

15.03.2023 - Ondřej Schneider o pádu amerických bank a provázanosti ruské, čínské a světové ekonomiky

Náš kolega a analytik Světové banky Ondřej Schneider byl hostem Barbory Tachecí v pořadu Osobnost Plus.
Hovořili o příčinách a následcích pádu amerických bank Silicon Valley Bank a Signature Bank a také o tom, jak světová ekonomika zvládá dopady ruské agrese na Ukrajině a o tom, jakým způsobem je ruská, ale i čínská ekonomika v současné době integrována do světového hospodářství a nakolik se daří či může dařit jejich vlivy na naši ekonomiku minimalizovat.  

Celý rozhovor si můžete přehrát zde a najdete jej také v playlistu IES na Spotify

14.03.2023 - Absolventka Anna Umlaufová sdílí své zkušenosti z IES i ČNB ve fakultním podcastu DeFacto

Pozvání do fakultního podcastu De Facto přijala naše absolventka Anna Umlaufová, která v současné době pracuje jako ekonomická analytička v sekci měnové na referátu fiskálních analýz v České národní bance. 

S tiskovou mluvčí FSV UK Klárou Hylákovou si povídaly o tom, co Annu přivedlo na IES, k zajímavým stážím, účasti a vítězství v mezinárodní  týmové soutěži CFA Research Challenge, práci pro studentskou organizaci i Českou národní banku. 

Celý rozhovor si můžete poslechnout  na webuApple PodcastsGoogle Podcasts nebo v playlistu IES na Spotify.

 

13.03.2023 - Jsou lidé motivováni k většímu výkonu finančními odměnami? Výzkum týmu z IES na Vox.EU

Ekonomové mají tendenci předpokládat, že finanční odměny motivují lidi k rychlému a udržitelnému zlepšení výkonu.
Mnozí psychologové ale poukazují na to, že opak může být pravdou - peníze jsou pouze vnější motivací, která, pokud není dostatečně silná, může v některých případech i snížit výkon tím, že sníží motivaci vnitřní: vytěsní radost z práce na úkolu, kterou bychom pociťovali, kdybychom jej nedělali pro peníze. Většina modelů dosud používaných v ekonomii ale s možným poklesem motivace a výkonu při příslibu finanční odměny nepočítá.  

Téma zaujalo našeho studenta Petra Čalu, který se svou bakalářskou prací “Do Money Rewards Motivate People? A Meta-Analysis”, kterou vedla Zuzana Havránková, vyhrál cenu Dot Award, určenou pro nejlepší závěrečné práce obhájené na IES.
Společně s dalšími kolegy z IES - prof. Tomášem Havránkem, Jiřím Novákem a s naším absolventem Jindřichem Matouškem se pak tématu věnovali podrobněji:

Zabývali se 44 experimentálními ekonomickými studiemi a testovali vztah mezi slíbenou finanční odměnou a výkonem. Po korekci publikačního zkreslení a rozdílů v experimentálních kontextech jejich analýza naznačuje zanedbatelný vliv finančních pobídek na výkon ve všech kontextech terénních experimentů. Ukazuje se, že pobídky ve formě finančních odměn, například nabízení peněz lidem za to, že se nechají očkovat proti Covid-19, mohou být méně účinné, než se běžně předpokládá.

Své poznatky a podrobnosti z výzkumů shrnuli na podnět prof. Richarda Baldwina v článku How financial incentives affect performance na portále Vox.EU, který uveřejňuje analýzy předních evropských ekonomů.

 

28.02.2023 - Projekt FLASH byl oficiálně zahájen ve Veroně, IES FSV UK reprezentovala Jana Votápková

Projekt FLASH (Flexible Approaches to Support Health through financing), který uspěl ve výzvě Evropské komise Horizon Europe, byl oficiálně zahájen ve dnech 13. a 14. února 2023 ve Veroně. Akci, kde byly formou prezentací představeny všechny partnerské organizace včetně IES FSV UK a jejich role v projektu, pořádala Università degli Studi di Verona, která je hlavním koordinátorem projektu. 

Čtyřletý multidisciplinární projekt FLASH sdružuje šestnáct partnerů z devíti evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Česká republika, Polsko, Litva, Belgie, Holandsko) a klade si za cíl provést důkladnou analýzu mechanismů financování zdravotní péče v Evropě a pomoci evropským tvůrcům politik i poskytovatelům zdravotní péče definovat vhodné modely financování tak, aby systém byl do budoucna udržitelný, stabilní a spravedlivý.

Díky výstupům z tohoto projektu by měly systémy zdravotní péče nejen dokázat snáze reagovat na náhlé změny (jakou bylo například vypuknutí pandemie Covid-19) a zvládnout přerozdělit už tak omezené finanční i lidské zdroje do nejpotřebnějších oblastí, ale i vypořádat se s dlouhodobějšími výzvami jako jsou stárnutí populace i zvyšující se výskyt chronických a dlouhodobých onemocnění.

Projekt je rozdělen na 10 dílčích projektů, z nichž hned dva budou řešeny v České republice za spolupráce dvou institucí - IES FSV UK a Kanceláře zdravotního pojištění. Výzkumný tým tvoří naše kolegyně Jana Votápková a externí spolupracovníci Pavel Hroboň (Advanced Healthcare Management Institute v Praze) a Anne Spranger z TU Berlín. Společně budou vytvářet návrh modelu udržitelného financování zdravotního pojištění v ČR a model vyčíslení cenových rozdílů v přeshraniční zdravotní péči.   

Přejeme mnoho zdaru!

Foto: projekt Flash

 

27.02.2023 - Zaregistrujte se na webinář CFA Programu: ready, steady, win!

CFA Institute srdečně zve na live webinář pro studenty o programu CFA: ready, steady win!

Jste připraveni na úspěšnou kariéru v oblasti financí a investic? Díky programu CFA® se naučíte, jak uplatnit znalosti a dovednosti, které zaměstnavatelé nejvíce oceňují. Připojte se k nám a poslechněte si, jak může program CFA® urychlit vaši globální kariéru v oblasti financí.
Na webináři získáte důležité kariérní informace a přístup k bezplatným zdrojům.

Zaregistrujte se na jeden z termínů (totožného) webináře (o délce 60 minut) níže: 

27.02.2023 - Žádosti o ubytování na Hlávkově koleji na akademický rok 2023/2024

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" poskytne příští akademický rok 2023/2024 částečnou úhradu kolejného na Hlávkově koleji pro studenty v tíživé finanční situaci, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých výsledků.

Kdo si může podat žádost?

 • Doktorský student, mladý vědecký či akademický pracovník, popř. v odůvodněných případech bakalářský nebo magisterský student.
 • Bakalářský nebo magisterský student musí výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení. Podmínkou pro podání žádosti je studijní průměr do 1,5 a zároveň student nesmí mít žádnou zkoušku hodnocenou neprospěl (známka 4)
 • Dosahuje výborných studijních nebo vědeckých výsledků
 • Nemá byt v Praze a není podnikatel
 • Nachází se v tíživé finanční situaci

Co je potřeba?

 1. Vyplnit formulář (ZDE)
 2. Předat formulář k vyjádření školiteli (popř. vedoucímu pracoviště)
 3. Žádost zaslat vedoucí Studijního oddělení FSV UK, Mgr. Kateřině Vovsové, do 11. dubna 2023

 Fotografie: webové stránky www.suz.cvut.cz

25.02.2023 - Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance

Dovolujeme si upozornit, že vyšlo první letošní číslo časopisu Finance a úvěr (01/23). 
Zajímavé články z oboru, které přináší, najdete v plném znění na odkazech níže: 

Redakční radu časopisu tvoří v současné době šéfredaktor Roman Horváth a hlavní redaktoři Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda (IES FSV UK), Štefan Lyócsa (SAS a MUNI), Ondřej Schneider (IES, IIF) a Laurent Weill (University of Strasbourg). Kompletní přehled členů redakční rady najdete zde. 

Přejeme příjemné a inspirativní čtení!

19.02.2023 - Petr Janský píše v Hospodářských novinách o důchodové reformě a současném daňovém systému

Co přispělo ke krizi důchodového systému a jaké konkrétní nástroje či jejich kombinace mohou vést k udržitelnému a spravedlivému systému do budoucna? O tom píše přehledně náš kolega a člen NERV Petr Janský v Hospodářských novinách. Jeho článek jsme pro vás odemkli v plném znění zde

Pokud chce vláda zabránit dalšímu navyšování deficitu státního rozpočtu, bude muset sáhnout také k úpravám daňového systému. Jak funguje ten současný podrobně vysvětluje a na konkrétních číslech ukazuje Petr Janský ve svém dalším sloupku pro Hospodářské noviny - plné znění nadjete dostupné zde
 

Foto: Shutterstock

15.02.2023 - Předsedkyní AS FSV UK byla zvolena Magda Pečená

Naše kolegyně Magda Pečená byla znovuzvolena předsedkyní Akademického senátu FSV UK. Blahopřejeme!
Příjemný rozhovor s Magdou Pečenou o jejím předchozím působení v senátu FSV UK, na IES, v dobrovolnických organizacích i v ČNB či MMF, si můžete připomenout ve fakultním podcastu De Facto zde.

Akademický senát FSV UK včera zasedal poprvé v novém složení. 
Místopředsedou se stal student Jan Volenec (IPS), členem předsednictva se stal Pavel Szobi (IMS) a členkou předsednictva se stala studentka Barbora Součková (IKSŽ).

Kromě povinných komisí (studijní, legislativní a ekonomické) byly zřízeny ještě komise sociální a pro rozvoj. 
Senátoři a senátorky následně probírali např. Koncepci elektronizace FSV UK a také schválili termíny zasedání pro letní semestr.
Všechny informace budou během tohoto týdne na webu AS FSV UK a také v zápise, který bude zveřejněn po příštím zasedání.

Aktuální dění v Akademickém senátu FSV UK můžete sledovat také na Facebooku

15.02.2023 - Psychology Meets Behavioral Economics: zveme na webinář s Julií Chytilovou a Michalem Bauerem

Českomoravská psychologická společnost ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR zvou na webinář  „Psychology Meets Behavioral Economics: Interdisciplinary Evidence about Cooperation, Discrimination and Conflict.”, kde naši kolegové Julie Chytilová a Michal Bauer představí výsledky svých interdisciplinárních výzkumů z IES FSV UK a CERGE-EI. 
Prezentace a následná diskuze budou vedeny v anglickém jazyce, podrobná anotace zde. 

Těšíme se na viděnou!

15.02.2023 - E-Klub zve na přednášku: Pěšky přes Japonsko

Studenstký spolek E-Klub přichystal na jarní sezonu několik zajímavých akcí, na které jsou srdečně zváni všichni současní, bývalí i budoucí studenti, zaměstnanci a přátelé IES.

První z nich, cestovatelská přednáška "Pěšky přes Japonsko", se uskuteční již ve čtvrtek 9.3. 2023
od 18:00 
v Aule prof. Michala Mejstříka (č.109) v budově IES (Opletalova 26). 

Jak to vypadá, když se rozhodnete podniknout pěší výlet přes 4 ostrovy a 2600km, abyste se dostali z jednoho konce Japonska na druhý? 

O tom nám přijde povyprávět absolvent bakalářského a student magisterského studia na IES, Petr Čala, který tímto "výletem" s řadou nevšedních zážitků zpestřil loňské léto a stal se hvězdou Instagramu i celonárodní japonské televize. 
Přijďte si poslechnout o všech podobách Japonska od přírody, hor, a onsenů, až po ruch velkoměsta, jídlo, nebo zcela odlišné kulturní zvyklosti.

Těšíme se na viděnou!

13.02.2023 - Rozhovor s profesorem Krištoufkem o ekonomických krizích, inflaci a kryptoměnách

Magazín E15 přinesl tento víkend rozsáhlý rozhovor s naším kolegou, profesorem Ladislavem Krištoufkem, o tom, jak události typu pandemie, invaze na Ukrajinu, či rychlé tempo zpřísňování monetární politiky Fedu otestovaly, co lze a nelze očekávat od kryptoměn, ale i o tom, že v ekonomické krizi je vždy "něco za něco" a "nelze si představovat, že projdeme opravdu velkým ekonomickým zásahem typu covidu a války s téměř nulovým poklesem HDP, téměř nulovou nezaměstnaností a normální cenovou hladinou...my v tuto chvíli jdeme cestou inflace."

Přečíst si jej můžete v plném znění zde.

Foto: Vladimír Šigut, UK

10.02.2023 - Petr Janský hovořil v pořadu Zprávy Plus o nutnosti změn v důchodovém systému

"Je nejvyšší čas, abychom řešili udržitelnost důchodového systému" a "není možné chtít zároveň vysoké důchody a nízké daně," říká náš kolega a člen NERV Petr Janský v roli jednoho z hostů dnešních Zpráv Plus na CNN Prima News. Spolu s Josefem Středulou diskutovali o dalších možných řešeních, kterými by vláda mohla chít krizi systému v budoucnosti zabránit, včetně zvýšení věku odchodu do důchodu až na 68 let. Kde jsou vhodné fyzické a zdravotní limity pro výkon různých druhů práce? A mělo by se opět zvýšit dříve snížené pojistné nebo máme v rámci úprav daňového systému i jiné možnosti jak zvýšit státní příjmy? 

Celý rozhovor si můžete přehrát zde.

10.02.2023 - Prof. Tomáš Havránek v médiích: inflace a vliv ČNB na cenovou stabilitu

Nejen v souvislosti s prezidentskou volbou a zasedáním ČNB se v médiích na počátku letošního roku dostává velké pozornosti tématu vysoké inflace, příčinám jejího vzniku, a tomu, jak velký vliv na její vývoj do budoucna má nebo by měla mít Česká národní banka. 

Náš kolega, prof. Tomáš Havránek, se domnívá a na základě ekonomických výzkumů na otázky redaktorů odpovídá, že tento vliv je velký. Role ČNB by měla být podle jeho názoru aktivnější. Podrobně o zodpovědnosti ČNB za cenovou stabilitu a o nástrojích, které k tomu lze využít, psal nedávno např. ve svém komentáři pro HN a hovořil s moderátorkou Janou Klímovou v pořadu Českého rozhlasu Plus Peníze a vliv

"Snižování inflace je bolestivé pro řadu segmentů ekonomiky... je to otázka priorit. Jestli chceme nízkou inflaci za cenu nějaké bolesti, nebo jestli tady chceme žít třeba deset let s inflací kolem šesti procent. A to je docela reálné, pokud národní banka nebude činit nic navíc proti tomu, co už udělala v minulém složení,“ říká prof. Havránek. Celý rozhovor si můžete poslechnout zde (začíná v čase 07:16).

Jedním z nástrojů, které ČNB k tlumení inflace v loňském roce používala, bylo zvyšování úrokových sazeb. 
O tom, proč by tento nástroj doplnil dalšími a za jakých okolností může zvýšení sazeb inflaci dokonce zvýšit, psal prof. Havránek pro magazín E15 zde

V Lidových novinách si můžete přečíst zamyšlení prof. Havránka nad tím, čím jsou dnes kryté peníze a co jim dává hodnotu.

09.02.2023 - Česko a Ukrajina: od podpory ke strategii

Před necelým rokem zahájilo Rusko nevyprovokovaný frontální útok proti Ukrajině. Vedle praktické pomoci ukrajinským akademikům a studentům napříč Univerzitou Karlovou reagovala Fakulta sociálních věd UK vytvořením Expertní skupiny pro Ukrajinu (ESU).

U příležitosti blížícího se smutného výročí se uskuteční konference Česko a Ukrajina: od podpory ke strategii, na níž budou o tématu diskutovat akademici působící v ESU s externími odborníky.

Konference proběhne 21. 2. 2023 v Modré posluchárně (Celetná 20, Praha 1). Událost na Facebooku: https://fb.me/e/2qqxb2A8M

Program:

14:00 Úvodní slovo rektorky Univerzity Karlovy Mileny Králíčkové
14:10 Vystoupení ministra zahraničních věcí ČR Jana Lipavského
14:30 Představení Expertní skupiny pro Ukrajinu děkanem Fakulty sociálních věd UK Tomášem Karáskem
14:40 Panel I - Ukrajina jako téma české zahraniční politiky - moderuje: Tomáš Weiss

 •  Jitka Látal Znamenáčková, velvyslankyně ČR, Politický a bezpečnostní výbor EU
 •  Jan Marian, zvláštní zmocněnec pro otázky Východního partnerství, MZV ČR
 •  Michal Parízek, Institut politologických studií FSV UK
 •  Ivo Šlosarčík, Institut mezinárodních studií FSV UK

 15:50 Coffee break

 16:10 Panel II - Ukrajinci v Česku: mezi humanitární pomocí a regulací pracovního trhu - moderuje: Marie Jelínková

 •  Andrea Krchová, ředitelka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty
 •  Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky
 •  Tereza Freidingerová, Institut sociologických studií FSV UK a Člověk v tísni
 •  Ondřej Klípa, Institut mezinárodních studií FSV UK

17:20 Zakončení konference

 Z důvodu omezené kapacity je nutno se na konferenci předem registrovat zde.

08.02.2023 - Co nabízí kurz Industrial Organization (JEB156)?

Nepřehlédněte možnost zapsat si zajímavý bakalářský kurz Industrial Organization (poprvé uvedený v loňském roce) s absolventem IES a Oxfordu, Matějem Bajgarem. Zápis předmětů běží do 19. 2. 2023.

Industrial Organization za použití teorie her, modelů a dat zkoumá strategickou interakci firem na trzích. Poznatky, teorie a metody z Industrial Organization jsou klíčové pro politiky týkající se hospodářské soutěže, podpory inovací a ochrany duševního vlastnictví. Mají bohaté uplatnění ve velkých technologických firmách, ekonomických konzultačních firmách a veřejné správě. Zapište se a přijďte diskutovat například o těchto otázkách:

 • Jaký je rozdíl mezi holandskou a anglickou aukcí? 
 • Je racionální prodávat pod úrovní nákladů?
 • Vede konkurence k více inovacím?
 • Je reklama společensky přínosná?
 • Proč existují patenty a proč je firmy nepoužívají?
 • Je třeba se bát "zabijáckých akvizicí"?
 • Proč podniky fúzují (a proč to ekonomům přijde paradoxní)?

Kurz vyučuje Matěj Bajgar M.Sc., DPhil., který na IES absolvoval bakalářské studium, poté studoval v Oxfordu, kde získal magisterský i doktorský titul. Během studií absolvoval pobyt na americkém Stanfordu, pracovní zkušenosti sbíral jako stážista v Evropské bance pro obnovu a rozvoj či konzultant pro Světovou banku. 5 let žil v Paříži, kde analyzoval světové trendy v koncentraci odvětví a dynamice podnikatelského prostředí pro OECD. Zkoumal také dopady veřejných prostředků, které vlády vynakládají na podporu výzkumu a vývoje v soukromých podnicích.

 

Foto: Shutterstock

06.02.2023 - Project Syndicate cituje meta-analýzu prof. Tomáše Havránka

Willem H. Buiter cituje ve svém článku Secular Stagnation, Not Secular Stagflation na Project Syndicate meta-analýzu Transmission Lags of Monetary Policy našeho kolegy, prof. Tomáše Havránka a našeho absolventa Marka Rusnáka o tom, že změny úrokových sazeb centrálních bank se v ekonomice plně projeví až za 2-3 roky. Za tuto meta-analýzu získali autoři již v době jejího vydání ocenění Mladý ekonom roku (ČSE, 2012) a ČNB Economic Research Award (2014).

01.02.2023 - Náš absolvent Mikayel Harutyunyan získal Cenu Josefa Hlávky za rok 2022

Mikayel Harutyunyan, absolvent bakalářského a magisterského programu Ekonomie a finance, získal Cenu Josefa Hlávky za rok 2022. Ta je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu (do 33 let věku), kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.

Mikayel porotu zaujal svou vysoce originální a interdisciplinární diplomovou prací s názvem „Fighting Fake News with Accuracy: Dual Processing Perspective“. V ní si klade otázku, jak a zda může společnost čelit fenoménu fake news (tj. úmyslně zkresleným, případně zcela mylným, falešným zprávám). Empiricky zkoumal, zda existují možnosti, jak zeslabit dopady fake news a jak zmírnit jejich šíření na internetu. Za tímto účelem navrhnul online experiment s 520 účastníky z USA, který realizoval na platformě Prolific. 

Účastníci randomizovaného experimentu nejprve vyplnili krátký dotazník ohledně svého socioekonomického statutu či politických preferencí, zároveň dostali několik otázek, kde museli prokázat své kritické myšlení a schopnost základního logického uvažování. Poté jim byly předloženy titulky zpráv s fotografií s tím, že pod některými zprávami bylo přidáno upozornění, aby čtenáři zpráv zvážili jejich pravdivost předtím, než je budou sdílet s dalšími lidmi. Účastníci byli náhodně rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna byla vystavena zprávám s varováním, zatímco druhá ne (tzv. treatment and control group). Získaná data byla vyhodnocena pomocí regresní analýzy. 
Výsledky experimentu ukazují, že opatření novinových zpráv štítkem s varováním neovlivňuje pravděpodobnost rozeznání, zda se jedná o fake news, ale snižuje ochotu sdílet tyto zprávy dál. Účastníci s kritickým myšlením byli schopni lépe rozpoznávat pravdivé zprávy od falešných. Výsledky experimentu zároveň ukazují, že fake news se více šíří, pokud jejich obsah rezonuje politickým preferencím šiřitele. 

Vedoucí oceněné práce byla doc. Julie Chytilová.

Mikayel Harutyunyan se již během studia na IES zúčastnil také mezinárodních projektů zaměřených na společenské dopady pandemie Covid-19. Výsledky byly publikovány v renomovaných časopisech (např. Nature Human Behavior, Nature Scientific Data, Affective Science, Proceedings of the National Academy of Sciences). 

Srdečně blahopřejeme!

Foto: archiv M. Harutyunyana

31.01.2023 - Doporučujeme zapsat si kurz Applied Microeconometrics (JEM007)

Píšete nebo plánujete psát diplomovou práci s použitím mikro dat či panelových dat?
Víte, že korelace není kauzalita, ale nevíte, jak kauzalitu ověřit? 
Baví vás propojování ekonometrie a ekonomické teorie? 

Pak doporučujeme vaší pozornosti při zápisu kurz Applied Microeconometrics (vyučovaný v angličtině), během kterého se naučíte se naučíte jak naslouchat datům a poznáte několik ekonometrických technik vhodných pro kauzální vyhodnocování dopadu rozhodnutí jednotlivců, firem či států.

Například:

 • "Zvedla marketingová kampaň zisk firmy nebo jen byla zavedena v dobe, kdy firmě rostly zisky?"
 • "Jaký dopad na rodiny mělo zavedení společného zdanění manželů?"
 • "Vedlo omezení reklamy tabákových výrobků k snížení míry kouření nebo by konzumace tabákových výrobků klesala i bez tohoto omezení?”
 • "Mají úřadující politici volební výhodu oproti opozičním kandidátům? Nebo je voliči volili minule a volí je i teď, protože jsou lepší?”
 • "Vede studium na kvalitní vysoké škole k vyšším výdělkům? Nebo si jen studenti z bohatších rodin mohou dovolit lepší vysoké školy?"

Kurz vyučuje Mgr. Barbara Pertold-Gebicka M.A., Ph.D., která získala doktorát na CERGE-EI, dva roky strávila jako postdoktorandka na Aarhuské univerzitě v Dánsku a dva semestry jako hostující vědkyně na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Ve svých výzkumech se zabývá zejména ekonomií práce, ekonomií rodiny, ekonomií vzdělávání a dalšími oblastmi aplikované mikroekonometrie.

30.01.2023 - Nepřehlédněte možnost zapsat si v LS kurz Introductory Banking (JEB153)

U příležitosti spuštění zápisu do předmětů (31.1.) si dovolujeme upozornit, že bakalářský kurz JEB153 - Introductory Banking, je nově otevřen jako povinně volitelný i studentům programu Ekonomie a finance akreditovaného v ČJ. 

Tento kurz seznamuje studenty s širokou paletou bankovních témat, pomáhá pochopení bankovních reportů a interakcí s podnikovými finančními výkazy, věnuje se řízení aktiv a pasiv, jednotlivým bankovním rizikům a základním metodám jejich kvantifikace, to vše je doprovázeno praktickými příklady. 

Kurz vyučuje (v anglickém jazyce) Mgr. Magda Pečená, PhD., která má dlouholeté profesní zkušenosti z České národní banky i Mezinárodního měnového fondu, společně s prof. Petrem Teplým a studentkou doktorského studia, Mgr. Barbarou Livorovou. Během semestru proběhne v rámci kurzu také několik přednášek s hosty - experty z oblasti bankovnictví a fintech. 

V magisterském stupni studia pak na tento kurz navazuje předmět JEM032 Banking. 

 

 

27.01.2023 - Materiály ke stažení - Den otevřených dveří na IES

Děkujeme všem za účast na dnešním Dni otevřených dveří.  

Zde si můžete stáhnout prezentace z dopoledního programu:

Na odkazech níže najdete odpovědi na nejčastější otázky, které jsme dnes dostávali z publika:

Pokud vás zajímá více o studentském životě v Praze, ubytování a podobně, doporučujeme web "Na Karlovku". 

Nezapomeňte, že pokud podáte a zaplatíte svou přihlášku k bakalářskému studiu do úterý 31. 1. 2023, obdržíte voucher na jeden online SCIO test v březnovém termínu zdarma (Podrobné podmínky zde).

Klasický deadline pro podávání přihlášek k bakalářskému studiu je 28. 2. 2023

Všem studentům, kteří nám vyplnili na DOD anketu a zanechali kontakt se postupně během týdne ozveme e-mailem.

Přejeme hodně zdaru u přijímaček a těšíme se, že se budeme od října vídat na IES pravidelně.

25.01.2023 - Pro a proti změn sazeb DPH - Petr Janský byl hostem ČRo Plus

Uvažuje se o sjednocení dvou nižších sazeb DPH - 10 % a 15 % - v jednu, nejčastěji se mluví o 13-14 %.
Pomohly by změny sazeb DPH konsolidovat veřejné finance? Nebo by přinesly jen zdražování a vyšší inflaci? 

Hosty pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus byli dnes dopoledne náš kolega a člen NERV Petr Janský a hlavní ekonom Českomoravské konfederace odborových svazů Martin Fassmann.
Celý rozhovor si můžete přehrát zde (moderuje Lukáš Matoška).

foto: Milan Jaroš

25.01.2023 - Ohodnoťte kurzy za zimní semestr 2022/23

Hodnocení výuky za zimní semestr 2022/2023 je zahájeno!

Dotazník je dostupný na webové adrese hodnocenifsv.ff.cuni.cz po přihlášení se přes CAS. Nezapomeňte jej, prosím, vyplnit

Ke zkvalitnění kurzů a vaší spokojenosti v budoucnu nejvíce pomůže, když kromě hodnocení na škále nejlepší - nejhorší věnujete pár minut i slovnímu hodnocení konkrétních věcí, které se vám na daném kurzu (ne)líbily nebo uvedete co byste na obsahu či formě kurzu vylepšili.  

Na základě tohoto hodnocení výuky jsou jednak oceňovány nejlepší kurzy (tzv. Zlaté kurzy), zároveň slouží vedení kateder a institutů jako podklad pro hodnocení vyučujících.

Deadline je 2.2. 2023

Děkujeme za spolupráci! 

Foto: Shutterstock

21.01.2023 - Den otevřených dveří Institutu ekonomických studií se koná 27. ledna

Srdečně zveme všechny zájemce o studium oboru Ekonomie a finance na Den otevřených dveří Institutu ekonomických studií FSV UK,
který se koná v pátek 27.1. 2023. 

Oficiální program zahájíme v budově Opletalova 26 v aule prof. Michala Mejstříka (číslo 109) v 10:00
Během prezentací vyučujících i studentů se zde dozvíte mnoho užitečných informací především k bakalářskému studiu programu
Ekonomie a finance i k následnému kariérnímu uplatnění. 
Na vaše dotazy budou odpovídat doc. Martin Gregor, doc. Julie Chytilová, Dr. Michal Červinka, Mgr. Lucie Poslušná a Mgr. Eliška Krohová.
Tato část programu probíhá cca do 12:30.

V odpoledních hodinách (od 12:30 do 15:30) budete mít možnost prohlédnout si budovu a prostory, v nichž se většina výuky odehrává, případně promluvit si se současnými studenty o tom, jak se jim žije v Praze a studuje na IES.
U infostánků ve foyer si budete moci přečíst, zjistit nebo ujasnit vše, co vás zajímá k přijímacímu řízení, atd. 

Podrobný program najdete zde a na naší FB události.

Nemůžete se dočkat? 
Zkuste zatím podrobněji prozkoumat náš webweb FSV UK s podrobnostmi k přijímacímu řízení, přečtěte si zajímavé příběhy našich absolventů nebo si pusťte rozhovor s naším panem ředitelem, doc. Martinem Gregorem, i se zástupci studentského spolku E-klub.

Především ale přijďte zažít výjimečnou atmosféru u nás na Institutu ekonomických studií osobně - těšíme se na vás!

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY