Detail konference

Mezinárodní konference Evropa na křižovatce: cesta z krize

Typ: mezinárodní konference
Rok: 2012
Účastník: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Místo: Praha
Příspěvek: Potenciál spolupráce v EU: Tržní, rozpočtové a institucionální nástroje podpory růstu a konkurenceschopnosti
Granty: GAČR 403/10/1235 (2010-2014) Institucionální reakce na selhání finančních trhů
Ke stažení: EvropazkrizeMM

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY