Detail konference

3rd International Workshop on “Financial Markets and Nonlinear Dynamics” (FMND)

Typ: mezinárodní konference
Rok: 2017
Účastník: PhDr. František Čech Ph.D.
Místo: Paris, France
Příspěvek: Measurement of common risk factors: A panel quantile regression models for returns and volatility
Granty: GAUK 610317: Meranie spoločných rizikových faktorov: panelová kvantilová regresia pre výnosy a volatilitu

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance