Ing. et Ing. Michal Kuchta - Conferences

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY