Ing. et Ing. Michal Kuchta - Conferences

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY