Detail grantu

402/99/0605 (1999-2001) Dějiny českého ekonomického myšlení.

Řešitel: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Spolupracovníci:
Popis: Cílem předkládaného vědeckovýzkumného projektu je systematické zmapování českého ekonomického myšlení ve smyslu národním (nikoli zemském) od jeho prvopočátků až po 90. léta 20. století. Pro správné pochopení a interpretaci úvah a teorií předních českých národohospodářů bude jejich myšlení zasazeno do kontextu dobového ekonomického a společenského vývoje i o širšího kontextu vnějších myšlenkových zdrojů daných vlivy klasické politické ekonomie, německé historické školy, rakouské subjektivně psychologické školy, marxismu či později keynesovské makroekonomie a dalších směrů 20. století. Ve vývoji českého ekonomického myšlení po roce 1948 se zaměříme na vývojové peripetie oficiální ekonomické vědy i na dílo předních českých exilových národohospodářů. Jeho vyústěním by měly být vedle statí v odborných časopisech dvě knižní publikace: Sojka, M. a kol. Dějiny českého ekonomického myšlení v rozsahu cca 1200-1800 normostran a Půlpán, K. a kol. Čítanka z dějin českého ekonomického myšlení v rozsahu cca 800-1000 normostran.
Spolupráce: prof. JUDr. Fratišek Vencovský, CSc., doc. Ing. Karel Půlpán, CSc., doc. Ing. Jiří Havel, CSc., Mgr. Jan Stráský, Mgr. Tomáš Sedláček
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz: www.gacr.cz, www.vse.cz
Finance: Czech Science Foundation (GA ČR)
Konec: 12/2001
Publikace:

Ekonomické myšlení Václava Klause do roku 1990.

Havel, J.: České ekonomické myšlení. In Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomických učení. 1. vyd. Praha, C. H. BECK, 1999, s. 501-516

Havel, J.: Vývoj ekonomického myšlení do vzniku klasické školy. In: Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Karolinum 2000. Kap. 1 a kap. 20.

Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií, Praha, Karolinum, 2000, str. 298

Sojka, M., Holman R. a kol.: Dějiny ekonomických učení - II. vydání (Kap. Institucionalismus a nová institucionální ekonomie a Keynesiánská ekonomie), Praha, C.H. Beck, 2001

Konference:

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY