Detail grantu

„EU-China European Studies Centres Programme (ESCP)" ˇ(2005-2008)

Řešitel: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Spolupracovníci: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Ing. Vilém Semerák M.A., Ph.D.
† prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
Popis: Závěrečná zpráva o ojedinělé účasti FSV Univerzity Karlovy v Praze na interdisciplinárním projektu „EU-China European Studies Centres Programme (ESCP)" financovaném EU za roky (2005-2007).
V těchto dnech se dokončují závěrečné monografie “European Integration, Structural Change and its Impact on European Foreign Policies” v čínštině a angličtině, které završují tříletý úspěšný interdisciplinární projekt FSV-UK s East China Normal University, Shanghai. Vjeho rámci se uskutečnily i tři dlouhodobější vědeckopedagogické pobyty českých účastníků v Shanghaji a obdobně i čínských účastníků v Praze. Současně se uskutečnily střídavě i tři pracovní workshopy a řada krátkodobějších pobytů doplněných přednáškami.

Abychom mohli zasadit projekt do kontextu je v přiložených prvních dvou souborech uveden seznam 17 předních čínských univerzit zahrnutách do projektu ESCP a jejich zhruba 30 evropských partnerských univerzit, mezi nimiž se objevuje většina předních evropských univerzit vyučujících problematiku ekonomie a evropských studií (London School of Economics, Bath University, tři pařížské university, řada předních německých universit atd. Ale jedinou středo-a východoevropskou univerzitou ve výjimečném EU projektu ESCP v Čině byla díky iniciativě prof.Michala Mejstříka (IES) Univerzita Karlova (konkrétně FSV).S ohledem na úspěšný projekt byl prof. Mejstřík jako jeden ze čtyř zástupců participujících evropských universit v závěru ledna 2008 pozván Dr. Hans-Guenterem Wagnerem, evropským ředitelem programu „EU-China European Studies Centres Programme", k účasti na ESCP final workshop (30.1.2008) a ESCP Final Closing Ceremony (31.1.2008) do Pekingu, neboť podle názoru pana ředitele Wagnera „Charles University has played an important role in the ESCP project implemenation at one of our Chinese partners.“ Dokládá to nejen přiložené vystoupení pozvaného M.Mejstříka na ESCP Final workshop, ale i taktéž přiložené oficiální vystoupení Dr Michaela Mechtholda na ESCP Final Closing Ceremony, který se na slova M.Mejstříka opakovaně odkazuje s cílem využít české zkušenosti při budování universit v Číně.

Závěrečného ESCP Final Closing Ceremony se vedle velvyslance EU a mnoha oficiálních hostů a rektorů univerzit (viz přiložené foto) zúčastnili i první tajemník českého velvyslanectví v Pekingu a druhá tajemnice a obchodní atašé paní Nedvědová, kteří zcela ojedinělou účast Karlovy univerzity na tomto projektu taktéž vysoce ocenili. Současně vyjádřili zájem nabízet studium na Karlově univerzitě čínským studentům, kteří mají o studium velký zájem.Veškeré náklady projektu byly hrazeny z evrospkých peněz tedy grantu ESCP administrovaným shanghajskou univerzitou, náklady výzkumu evropských studií jsou z povahy věci na FSV hrazeny ze institucionálního garntu MŠMT tedy VZ.


Díky jednání s řadou předních čínských pracovišť a dynamice české ekonomiky (druhá největší co do objemu po přepočtu paritou kupní síly PPP, sedmá největší kursovým přepočtem) doporučuji v navázaných kontaktech s universitami i s českým velvyslanectvím aktivně pokračovat. Múžeme volit i spolupráci s pekingskou universitou (Top 39 univerzita ve světovém žebříčku, či Fadan).

Věc usnadňuje, že na FSV disponujeme minimálně dvěma spolupracovníky se zanlostí čínštiny zájmem o čínskou problematiku (V.Semerák, I.Okleštková).

Domnívám se že věc zasluhuje presentovat na celouniverzitní úrovni UK.
Spolupráce: doc.Běla Plechanovová (IPS a proděkanka FSV pro zahraniční styky), Ivana Okleštková, Tomáš Karásek (oba IPS), Ivo Šlosarčík (IMS),
Práce v rámci grantu: Dokončují se závěrečné monografie “European Integration, Structural Change and its Impact on European Foreign Policies” v čínštině a angličtině, které završují tříletý úspěšný interdisciplinární projekt FSV-UK s East China Normal University, Shanghai. Vjeho rámci se uskutečnily i tři dlouhodobější vědeckopedagogické pobyty českých účastníků v Shanghaji a obdobně i čínských účastníků v Praze. Současně se uskutečnily střídavě i tři pracovní workshopy a řada krátkodobějších pobytů doplněných přednáškami.
WWW odkaz:
Finance: „EU-China European Studies Centres Programme (ESCP)" financed by EU
český výzkum dofinancován z výzkumného záměru MŠMT IES.
Konec: 01.2008
Publikace:

Bankovní reformy v Číně: Mezinárodní standardy a čínská specifika

Mejstrik M., Chytilova J., Komparace Evropských sociálních modelů - čínsky

Mejstřík, M.,Yang Ye: Strukturální změny v ekonomikách zemí střední a východní Evropy: Implikace pro zahraniční politiku

Trends in Changes of National Economic Structures, Influence of European Social Models, and Policy Options – Part 2

Úvod ke knize Mejstřík M., Yang Ye: Oumeng yitihua jiagoubianqian yu duiwaizhengce

Yang Ye, Mejstrik Michal et al. European Integration: Structural Changes and Their Influence on EU Diplomatic Policies, Karolinum Press, Prague 2010

Konference:

EU jako globální hráč: strukturální změny,vnímání a EU zahr.politika, Shanghai 2007

Evropské zkušenosti - ESCP závěrečná konference, Peking 2008

Joint Workshop on European Integration, Structural Change and Its Impact on European Foreign Policies

The EU as a Global Player: Structural Changes, Perceptions and European Foreign Policies

Ke stažení: ESCPparticipants 1
ESCPparticipants 2
Final ESCP workshopShangahi
MechtholdESCP080131
Mejstrik ESin CEE080130
The closing ESCP ceremony
Červen 2023
poútstčtsone
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY