Detail grantu

402/09/P154 Měření finančního rizika pro hodnocení efektivity kapitálových trhů

Řešitel: doc. Jiří Novák M.Sc., Ph.D.
Spolupracovníci:
Popis: Cílem navrhovaného projektu je analyzovat dimenze finančního rizika na kapitálových trzích, empiricky vyhodnotit význam jednotlivých rizikových proměnných a zkoumat jaké jsou důsledky různých způsobů měření rizika pro testy efektivity kapitálových trhů. Efektivní zpracovávání dostupných informací kapitálovými trhy a adekvátní posouzení relevantních rizik má zásadní význam pro zamezení ekonomickému plýtvání. Současný výzkum ukazuje, že podchycení rizika je velmi komplexním problémem, a proto kapitálové trhy často nedokonale zakomponují ekonomické informace do cen akcií. Projekt analyzuje, jak efektivně kapitálové trhy vyhodnocují ekonomické informace, zkoumá, do jaké míry jsou zavedené rizikové proměnné univerzální, přehodnocuje metodologii hodnocení kvality zavedených rizikových proměnných a navrhuje způsoby, jak zlepšit měření finančního rizika. Potenciální výsledky tohoto projektu mají význam jak pro práci finančních investorů, tak pro roli centrálních bank jako regulátorů finančních trhů.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance: Grantová agentura České republiky (GAČR), Czech Science Foundation
Konec: 31.12.2011
Publikace:

Accounting Conservatism and Transitory Earnings in Value and Growth Strategies

CAPM Beta, Size, Book-to-Market and Momentum in Realized Stock Returns

Empirical Risk Factors in Realized Stock Returns

Ethical vs. Non-Ethical – Is There a Difference? Analyzing Performance of Ethical and Non-Ethical Investment Funds

The Adoption of IFRS 3: The Effects of Managerial Discretion and Stock Market Reactions

Konference:

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY