Detail grantu

GAUK-58410-Efektivnost regulace fúzí a akvizic v Evropské unii

Řešitel: PhDr. Goran Serdarević M.A.
Spolupracovníci: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Popis: Regulace fúzí a akvizic v Evropské unii (EU) funguje již téměř dvě desetiletí a jejím hlavním cílem by měla být podpora hospodářské soutěže a ochrana spotřebitelského blahobytu. Výroky Soudu první instance, který v roce 2002 zamítl rozhodnutí Evropské komise v případě několika kontroverzních fúzí, vyvolaly vážné pochyby ohledně efektivity hodnotících mechanismů evropského regulátora a jen tak urychlily již probíhající reformní proces, který měl za cíl vytvoření více „ekonomicky oreintovaného“ systému regulace fúzí a akvizic v rámci EU. Tento proces vyvrcholil v roce 2004, kdy vstoupila v platnost nová legislativa, která měla zajistit transparentnější, efektivnější a více ekonomicky orientovaný regulatorní rámec.
Hlavním cílem tohoto projektu je vyhodnocení reálných efektů této reformy na efektivitu evropské regulace fúzí a akvizic, především v souvislosti s globální ekonomickou krizí, regionalizací trhů a nově nastupujicími trendy ve zmíněné oblasti. Představíme hlavní metody hodnocení efektivity regulace fúzí a akvizic a nabídneme vlastní alternativu založenou na jedinečném vzorku dat, zahrnujícím případy fúzí a akvizic hodnocených Komisí v období po regulatorní reformě v roce 2004.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 31.12.2012
Publikace:

An Analysis of Economic Capital Allocation of Global Banks

Matematické modely chování oligopolů

Methods of Estimating the Equilibrium Real Effective Exchange Rate (REER)

The Efficiency of EU Merger Control during the Period from 1990-2008

The Role of Private Equity during Global Crises

The VT index as an indicator of market liquidity risk in Slovakia

THEORETICAL BACKGROUND FOR COMPETITIVE MERGER

Konference:

6. bienální konference České Společnosti Ekonomické

Frontier Economics workshop

GCR Conference - The New Regime for Horizontal Co-operation Agreements

International Conference on Mathematics and Mathematical Sciences, Indonesia

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY