Grant detail

TAČR TD010137 System of evaluation of competitiveness of goods and services

Principal investigator: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Collaborators: PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
doc. Petr Janský Ph.D.
Description:
Participation:
Work in grant: Aplikovaný výzkum - nositel EEIP, a.s.
Web link:
Finance: TAČR
End date: 2013
Publications:

Application of Decision Support Model on Czech exports

Open data in Czech and EU Insolvency Registers

Public open data against crisis? Case of Czech and EU Insolvency Registers

Conferences:

2012 International Conference on Information and Knowledge Management

Annual conference OPPI held at Ministry for Industry and trade

Budoucnost kohezní politiky a mezinárodní konkurenceschopnost ČR (workshop NERV)

Czech - Romanian Investment and Trade Forum

Export financing: Czech content - Czech interest 2013

Exportní konference

Germany and Czech republic:Competitiveness of both export-oriented countries

ICC making sense of Global Economy:How to strengthen competitiveness and growth, Helsinki

Innovation 2013

Is the growth hampered by the austerity ?

Konference ekonomických radů – blok Konkurenceschopnost, věda, výzkum, investice

konference Podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se zeměmi mimo EU pořádaná Technologickým centrem AV ČR

Prezentace pro seminář TAČR na téma Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést?

RENEWING EUROATLANTIC ECONOMIC TIES: TOWARDS THE TRANSATLANTIC TRADE 2013

Support of international technological and research cooperation with countries outside EU organized by Technology center of Academy of Sciences ČR

trend Management 2013

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY