Detail grantu

žádost č. 1370314 Analýza elektronických aukcí elektřiny - zamítnuto (listopad 2013)

Řešitel: PhDr. Petra Luňáčková Ph.D.
Spolupracovníci:
Popis: Elektronické aukce elektřiny nabývají v ČR na významu, jejich účastníky jsou firmy, skupiny domácností i města, navzdory tomu, že tento trh nepodléhá žádné regulaci ani nemá danou formální strukturu. Elektřina je klíčovým vstupem a zákazníci/účastníci čelí významné informační nerovnosti, jediným kritériem je velkoobchodní cena, ta ale představuje jen okolo 40% celkové ceny elektřiny. Energetický regulační úřad na tento problém v nedávné době upozornil a my bychom rádi přispěli k diskuzi o regulaci těchto aukcí analýzou jejich současného netransparentního stavu. Porovnáním zkušeností ze zahraničí bychom chtěli navrhli rozumná regulační opatření a rozšířit povědomí, že elektronické aukce elektřiny nemusí být výhodné pro všechny.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 2013
Publikace:
Konference:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance