Detail grantu

(Podán v listopadu 2014) Komunikace ve vícerozměrných aukcích: experimentání studie koluzivního chování

Řešitel: Mgr. Jindřich Matoušek Ph.D.
Spolupracovníci: PhDr. Lubomír Cingl Ph.D.
prof. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.
Václav Korbel Ph.D.
Popis: Vícerozměrné aukce jsou jedny z nejdůležitějších nástojů pro alokaci spektrálních licencí, přistávacích intervalů, nebo doručovacích tras. V našem výzkumu budeme experimentálně zkoumat vlastnosti komplexních vícerozměrných aukčních mechanismů při modifikacích komunikace mezi účastníky. V návaznosti na náš předchozí výzkum, který prokázal, že komunikace mezi účastníky aukce zvyšuje při určitém nastavení její efektivitu, budeme dále využívat změn v designu a metodologii, abychom lépe porozuměli chování agentů ve vícerozměrných aukcích s koluzivními vlastnostmi.Pprovedeme strukturální změny v komunikaci účastníků, charakteru komunikačních kanálů a také posílíme konkurenční prostředí změnou nastavení parametrů aukce mezi jednotlivými experimenty.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu: submitted to GAUK in November 2014
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 2017
Publikace:
Konference:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY