Detail grantu

GACR 15-00036S Credit Risk Modeling for Financial and Commodity Assets Portfolios

Řešitel: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
Spolupracovníci: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
PhDr. Karolína Vozková
Popis:
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance:
Konec: December 31, 2017
Publikace:

A Comparison of Financial Performance of Czech Credit Unions and European Cooperative Banks

A Financial Performance Comparison of Czech Credit Unions and European Cooperative Banks

Are Bank Fees in the Czech Republic Ecessive?

Cost Efficiency of European Cooperative Banks

Credit Valuation Adjustment Modelling During a Global Low Interest Rate Environment

Determinants of Banking Fee Income in the EU Banking Industry – Does Market Concentration Matter?

Determinanty poplatkového výnosu bank v EU - jakou hraje tržní koncentrace roli?

DOZSA, Martin, JANDA, Karel. Corporate asset pricing models and debt contracts. CAMA Working Paper 33/2015, Canberra : Australian National University, 2015. 39 s

Finanční produkty v době nízkých úrokových sazeb – případová studie na zavedení IMU v České republice

JANDA, Karel, TRAN, Van Quang, ZETEK, Pavel. Faktory ovlivňující zapojení žen v mikrofinancích. Politická ekonomie, 2015, roč. 63, č. 3, s. 363–381. ISSN 0032-3233.

JANDA, Karel, TRAN, Van Quang, ZETEK, Pavel. Vliv externího financování na mikrofinanční rozvoj – makropohled. Ekonomický časopis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 115–132. ISSN 0013-3035.

JANDA, Karel, ZETEK, Pavel. How Public Finance Contribute to the External Sources of Microfinance Institutions. In: SEDMIHRADSKÁ, Lucie (ed.). Proceedings of the 20th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015 [CD RO

Janda, Zetek: Mikrofinancni revoluce: kontroverze a vyzvy

Kristoufek, L. & Janda, K. & Zilberman, D.: Co-movements of Ethanol Related Prices: Evidence from Brazil and the USA

Kristoufek, L. & Janda, K. & Zilberman, D.: Co-movements of Ethanol Related Prices: Evidence from Brazil and the USA

Net Fee and Commission Income Determinants of European Cooperative Banks

Selective Reporting and the Social Cost of Carbon

Selective Reporting and the Social Cost of Carbon

The Effect of Ethics on Banks’ Financial Performance

The Nexus Between Systemic Risk and Sovereign Crises

Konference:

16th Annual Conference on Finance and Accounting, AFCA Prague 2015, 29th May 2015

18th International Conference on Financial, Marketing and Management Studies, Hong Kong, China, December 5-6, 2016

ICBEFMS 2017 : 19th International Conference on Business, Economics, Finance and Management Sciences, Havana, Cuba

THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL, ELECTRONICS, COMPUTER ENGINEERING (EECEA2015), Philippines

The ICBBF 2015: 2nd International Conference on Business, Banking and Finance, Ho Chi Minh, Vietnam

World Finance Conference, Buenos Aires, Argentina

XX. mezinárodní odborná konference – Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, Praha, 17.04.2015 – 18.04.2015

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY