Detail grantu

GAUK No. 846217: Oceňování kapitálových aktiv v kvantilech a frekvencích

Řešitel: Mgr. Ing. Matěj Nevrla
Spolupracovníci:
Popis: Teorie oceňování aktiv vysvětlující spojení mezi rizikem a výnosností aktiva zůstává atraktivní tématem od svého vzniku. Za prvé, tato teorie se stala zásadním nástrojem pro podnikové manažery, kteří chtějí odhadnout náklady kapitálu pro danou investici a tudíž stanovit požadovanou rizikovou prémii. Za druhé, pokud předpokládáme normativní charakter modelu oceňování aktiv, model může odhalit investorovi špatně oceněné aktivum a tudíž mu umožnit využít obchodní příležitost. Tvrdíme, že klasické metody založené na kovarianci nedostatečně zachycují riziko aktiva a tudíž nedokáží plně zachytit realitu tvorby jeho výnosů a to především díky existenci asymetrických závislostí, které byly popsány v empirické literatuře. Dá se očekávat, že aktiva, která jsou silně korelována s reprezentativní ekonomickou proměnnou v nízkých kvantilech, by měla vyžadovat vyšší prémii za riziko, než jaká by byla odvozena z klasických metod, jelikož tato aktiva nepředstavují dobrou diverzifikační příležitost pro investora. Dále, riziko se liší podle očekávání v různých investičních horizontech. Užitím kvantilové cross-spektrální analýzy popsané v Baruník a Kley (2015) hodláme spojit dva druhy literatury: první, která využívá frekvenční doménu pro oceňování aktiv, a druhou, která bere v potaz asymetrii výnosů aktiv. Tento přístup bude lépe odrážet chování ekonomických agentů a jejich užitkových funkcí.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 2019
Publikace:

Do cryptocurrencies and traditional asset classes influence each other?

Konference:

Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2017)

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY