Detail grantu

402/03/1105 (2003-2005) Vybrané aspekty české ekonomiky z perspektivy vstupu do Evropské unie

Řešitel: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Spolupracovníci:
Popis: Navrhovaný výzkumný projekt se zaměřuje na problematiku výkonnosti české ekonomiky na makroekonomické a mikroekonomické úrovni jako zásadního předpokladu pro úspěšnou integraci české ekonomiky do ekonomických struktur Evropské unie. České republice patřící do první skupiny kandidátských zemí přinese vstup do Evropské unie řadu nových příležitostí, zároveň však bude znamenat nové výzvy a rizika, na které je třeba reagovat. Soustředíme se na okruh vybraných problémů, jako je problematika makroekonomické výkonnosti ve vazbě na mikroekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost založená na komparativních výhodách a jejich vývoji od tradičním k novým spojeným s důrazem na kultivaci lidských zdrojů, vědeckovýzkumných a rozvojových aktivit. Tyto oblasti považujeme z hlediska perspektiv vývoje české ekonomiky v době před a po vstupu do integrovaných ekonomických struktur Evropské unie za zásadní.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance: Czech Science Foundation (GA ČR)
Konec: 12/2005
Publikace:

Sojka, M.. Processus de modernisation et de mise a niveau dans l´integration: le cas de la République tchéque, Reflets et Perspectives de la vie économique č. 3/2003, De Boeck, Brusel, 2003, s. 61-72.

Konference:

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY