Detail grantu

GAČR č. 20-14990S: Hospodářská politika v nejistých časech (podán v březnu 2019)

Řešitel: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
Spolupracovníci: Nino Buliskeria
Mgr. Ing. Tomáš Šestořád
Mgr. Jan Žáček Ph.D.
Popis: Velká recese znamenala konec tehdejší shody, jak má být prováděna hospodářská politika. Od té doby se politici i ekonomové potýkají s novými výzvami, ať už jde o nulovou hranici úrokových měr, nutnost nového nastavení finanční regulace s vědomím jejích makroekonomických dopadů nebo obecně o vyšší nejistotu. Cílem našeho projektu je přispět k debatám o budoucích podobách hospodářských politik, které musí stále více reagovat na zahraniční vlivy, které přitom domácí politika nemůže nijak ovlivnit. Za prvé, prozkoumáme dopady a transmisi domácích a zahraničních šoků do nejistoty a schopnost domácí hospodářské politiky zmírnit jejich negativní dopady. Za druhé, odhadneme vazby mezi nejistotou a finančními cykly, abychom zjistili, do jaké míry je nejistota příčinou či důsledkem fluktuací finančních proměnných. V neposlední řadě rozšíříme dosavadní evidenci o vazbách mezi měnovou politikou a finančními cykly pro malé otevřené ekonomiky, ve kterých tyto efekty zatím nejsou dostatečně prozkoumány.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 2022
Publikace:

Do Rural Banks Matter That Much? Burgess and Pande (2005) Reconsidered

Do rural banks matter that much? Burgess and Pande (2005) reconsidered

Monetary Policy and the Financial Cycle: International Evidence

Konference:

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY