† doc. Ing. Jiří Havel CSc. - Grants

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY