Publication detail

Czech Economic Science on International Academic Market: Measuring Research Capital of Czech Economic Departments and research institutions

Author(s): † prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.,
Type: Article in collection
Year: 2004
Number:
ISSN / ISBN: 80-86732-35-5
Published in: Kotábová V., Pražová I. Schneider O., Rozvoj české společnosti v Evropské unii, Matfyzpress, Praha 2004, 77-84
Publishing place: Praha
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Grants: GACR 402/04/1214 (2004-2006) Microeconomics of University Education and Methods of Evaluation of Research Performance at Universities.
Abstract: Turnovec, F., Česká ekonomická věda na mezinárodním akademickém trhu: měření vědeckého kapitálu vysokoškolských a dalších výzkumných pracovišť (Czech Economic Science on International Academic Market: Measuring Research Capital of Czech Economic Departments and research institutions)
Abstrakt CZ:
Příspěvek předkládá metodiku hodnocení vědeckého kapitálu ekonomických pedagogických a výzkumných pracovišť v České republice, opírající se o publikační a citační záznamy v mezinárodních databázích a přihlížející k imp0aktním faktorům odborných časopisů. Uvádí též prvé výsledky tohoto hodnocení.
Abstrakt EN:
Paper presents methodology of evaluation of research capital of the Czech economics departments and research institutions measured by publication and citation records in international databases, weighted with taking into account impact factors of journals. First partial results of evaluation are included.

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY