Publication detail

Does Czech Republic Fulfill OCA Criteria for Euro Adoption?

Author(s): prof. Roman Horváth Ph.D.,
Type: Monograph
Year: 2006
Number:
ISSN / ISBN:
Published in: Hlavkova nadace, No. 4/2006
Publishing place:
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Abstract: Tato studie se zabývá vybranými aspekty přínosů a nákladů přijetí eura v České republice z pohledu teorie optimálních měnových zón (OCA). Některá kritéria jako míra obchodní integrace této teorie vyznívají pro ČR velmi positivně, zároveň existují obavy o schopnosti ekonomiky se efektivně adaptovat na případné asymetrické šoky (rigidní trh práce a úzký manévrovací prostor fiskální politiky). Práce se skládá ze čtyřech kapitol. První přináší zamyšlení o volbě měnového režimu pro ekonomiky, které uvažují přejít k fixnímu kurzovému uspořádání ve smyslu přijetí jednotné evropské měny. Druhá kapitola diskutuje poznatky teorie OCA a aplikuje je na českou ekonomiku. Třetí kapitola se zabývá determinantami kursové variability a měnových tlaků a vyhodnocuje z tohoto pohledu „připravenost“ nových členských zemí na přijetí eura. Poslední kapitola přináší empirickou evidenci o meziregionální mobilitě obyvatelstva v ČR. Tato mobilita pouze v omezené míře reaguje na regionální disparity.

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY