Detail publikace

Meziregionální migrace obyvatelstva v ČR: Role likviditních omezení

Autor: prof. Roman Horváth Ph.D.,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2006
Číslo: 6
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2006/6
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: migration, unemployment, wages
JEL kódy: J30, J61
Citace: Horváth, R. (2006). “Mezinárodní migrace obyvatelstva v České republice: Role likviditních omezení” IES Working Paper 6/2006, IES FSV. Charles University.
Granty: GACR 402/05/H510 Ekonomická teorie politických trhů
Abstrakt: V této práci odhadujeme determinanty meziregionální migrace obyvatelstva v České republice v letech 1992-2001. Přes zvyšující se disparity mezi regiony, míra migrace zůstává na relativně nízké úrovni a ekonomické faktory jako nezaměstnanost a mzda ovlivňují migraci pouze do jisté míry. Likviditní omezení hraje roli v ovlivňování migrace a proto míra migrace je vyšší pouze mezi bohatšími regiony.
Ke stažení: 2006_6_Horvath

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY