Publication detail

Inter-regional Labor Mobility: The Role of Liquidity Constraints

Author(s): prof. Roman Horváth Ph.D.,
Type: IES Working Papers
Year: 2006
Number: 6
ISSN / ISBN:
Published in: IES WP 2006/6
Publishing place: Prague
Keywords: migration, unemployment, wages
JEL codes: J30, J61
Suggested Citation: Horváth, R. (2006). “Mezinárodní migrace obyvatelstva v České republice: Role likviditních omezení” IES Working Paper 6/2006, IES FSV. Charles University.
Grants: GACR 402/05/H510 Ekonomická teorie politických trhů
Abstract: V této práci odhadujeme determinanty meziregionální migrace obyvatelstva v České republice v letech 1992-2001. Přes zvyšující se disparity mezi regiony, míra migrace zůstává na relativně nízké úrovni a ekonomické faktory jako nezaměstnanost a mzda ovlivňují migraci pouze do jisté míry. Likviditní omezení hraje roli v ovlivňování migrace a proto míra migrace je vyšší pouze mezi bohatšími regiony.
Downloadable: 2006_6_Horvath

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY